เส้นทางท่องเที่ยวตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายเส้นทางท่องเที่ยวตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย “ก่อนไปแม่สาย เลี้ยวซ้ายไปป่าตึง แดนมหัศจรรย์น้ำพุร้อน” ตำบลป่าตึงอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายเพียง 35 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางเชียงราย – แม่สาย ถึงสามแยกแม่จัน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข 1089 สายแม่จัน – ฝาง ระหว่างทางจะผ่านตำบลป่าตึง ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ได้แก่…

– น้ำตกตาดทอง หมู่ที่ 7 บ้านป่าตึง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่จันประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนที่ใกล้ตำบลป่าตึงที่สุด
– อุทยานสวนชาดอยสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ 7 ตำบลป่าตึง เป็นสวนชาอูหลง ที่เพาะปลูกแบบธรรมชาติโดยปราศจากสารเคมี ทำให้กลายเป็นชาที่บริสุทธิ์รสชาติดี ภายในอุทยานฯ ยังมีบ้านพักเดี่ยวสไตล์เรียบง่ายแบบ “เซ็น” บริการ บรรยากาศโอบล้อมด้วยธรรมชาติ ขุนเขา และสายหมอก
– วัดเมืองมูลบุญเรืองคีรี หมู่ที่ 7 โดดเด่นด้วยศิลปะการก่อสร้างที่สวยงามจากแรงศรัทธาของราษฎรในพื้นที่ โดยวัดนี้มีพื้นที่ใกล้กับน้ำตกตาดทอง โดยห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพียง 2 กิโลเมตร

 – โป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 บ้านโป่งน้ำร้อน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่จันประมาณ 8 กิโลเมตร และอยู่ใกล้กับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงประมาณ 700 ติดกับถนนเส้นทางแม่จัน ฝาง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของตำบล และอำเภอแม่จัน ภายในบริเวณโป่งน้ำร้อนมีลานน้ำพุร้อน ซึ่งมีความสูงถึง 10 เมตร และมีอาคารอาบน้ำแร่ ทั้งห้องธรรมดาและห้องวีไอพี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวรักสุขภาพ ต้องการผ่อนคลายอิริยาบถและความเป็นส่วนตัว
– ลานทอง อุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งต่าง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเอกชน ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่จันประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่มีการจัดการแสดงวัฒนธรรมประเพณี 4 ชาติ ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนามและจีน ให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจได้รับชมตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
– น้ำตกห้วยก้างปลา (น้ำตกเที่ยงคืน) หมู่ที่ 15 เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้ำตกห้วยก้างปลามีที่มาจากพันธุ์ไม้พื้นเมืองที่ขึ้นบริเวณน้ำตก จึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตกและชื่อของหมู่บ้านในบริเวณนั้น และเป็นน้ำตกเที่ยงคืนแห่งแรกของประเทศ หลังจากเทศบาลตำบลป่าตึงประสบความสำเร็จในการนำพลังงานน้ำจากน้ำตกห้วยก้างปลามาผลิตกระแสไฟฟ้าได้สำเร็จ

 

 

– น้ำตกห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตำบลป่าตึง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงได้ปรับปรุงพัฒนาในด้านสาธารณูปโภค ห้องน้ำ และทางเดินเท้าให้มีความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น
– น้ำตกปางสา หมู่ที่ 17 สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งได้รับการปรับปรุงพัฒนาในด้านสาธารณูปโภค ห้องน้ำ และทางเดินเท้าให้มีความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังมีสถานที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาเย้า บ้านโป่งป่าแขม หมุ่ที่ 20 จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาวเขา ร้านพิพิธภัณฑ์ชาวเขาบ้านหล่อชา หมู่ที่ 19 และศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชาวเขา บ้านกิ่วสะไต หมู่ที่ 19 เป็นต้น
ของฝากของที่ระลึก
– ผ้าทอพิ้นเมือง ผลิตภัณฑ์ชาวเขาบ้านเล่าชีก๋วย ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ถั่วเหลือง กล้วยอบเนย ข้าวแต๋น บ๊วยดองเค็ม ผ้าปักครอสติช ไม้กวาดส่งประเทศญี่ปุ่น

ผู้สนใจท่องเที่ยวตามเส้นทางสายนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โทร. 0 5318 0222 , 08 1884 5224 และ 08 9756 6588 โทรสาร 0 5318 0023 นอกจากนี้ ทางอบต.ป่าตึง ยังมีบริการการท่องเที่ยวตามโครงการวันเดียวเที่ยวป่าตึงอีกด้วย