กินลม ชมวิว…ถนนพระอาทิตย์ถนนพระอาทิตย์ (Thanon Phra Athit)เป็นถนนสายรองประธานขนาด 2 ช่องจราจร ในท้องที่แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีระยะทางระหว่างประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ ถนนพระสุเมรุ

 

ทั้งนี้ ถนนพระอาทิตย เป็นชุมชนสำคัญที่เติบโตพร้อมกับการสร้างพระนคร เป็นศูนย์กลางการปกครองและศิลปวัฒนธรรม ตัวถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา มีวังเจ้านาย บ้านเรือนข้าราชบริพาร และราษฎรเรียงรายที่สองฝั่งถนน

 ความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนถนนพระอาทิตย์ผูกพันอย่างต่อเนื่องกับ ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร มาจนถึงปัจจุบัน การสร้างตำหนักแบบเป็นตึกเริ่มในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยรับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากจีนและยุโรป ตำหนักบางแห่งถูกเปลี่ยนเป็นสำนักงานและอาคารที่ทันสมัย ซึ่งรวมถึงวิถีชีวิตชุมชนที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเช่นกัน

 

ในส่วนของ “ป้อมพระสุเมรุ“สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อสถาปนากรุงเทพฯ เป็นราชธาน ตามกำแพงพระนครชั้นนอก รายล้อมแนวคลองรอบกรุงไปจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยา สมัยแรกสร้างมี 14 ป้อม คือ จักรเพชร ผีเสื้อ พระจันทร์พระอาทิตย์ พระสุเมรุ มหากาฬ มหาชัย มหาปราบ มหายักษ์มหาฤกษ์ยุคนธร อิสินธร เสือทยาน และหมู่ทะลวง ภายหลังป้อมต่างๆ ทรุดโทรมลง จึงรื้อทิ้งเกือบหมด คงเหลือเพียงป้อมพระสุเมรุและป้อมมหากาฬ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถประจำทาง: 3 6 9 15 19 30 32 33 39 53 64 65 68 82

รถปรับอากาศ: 3 32 68 506

เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าพระอาทิตย์

 

กิจกรรม – เทศกาล

เทศกาลสงกรานต์ (13 เมษายน) และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ตลอดปี

ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ป้อมพระสุเมร: 2492 บ้านพระอาทิตย์ 2532

 

ที่จอดรถ

บริเวณด้านหลังป้อมพระสุเมรุริมถนนพระอาทิตย์บริเวณวัดชนะสงครามที่จอดรถค่อนข้างจำกัด
สถานที่ใกล้เคียง

ถนนข้าวสาร, พิพิธภัณฑ์, หอศิลป, ย่านบางลำพู, โรงละครแห่งชาติ, วิทยาลัยนาฏศิลป, วัดสังเวช, วัดชนะสงคราม