รณรงค์ โคมลอย งานยี่เป็ง ปล่อยปลอดภัย 

รณรงค์โคมลอย งานยี่เป็ง ปล่อยปลอดภัย
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนปล่อยโคมลอย เทศกาลยี่เป็ง หลัง 3 ทุ่ม เพื่อความปลอดภัย และโคมที่ปล่อยต้องให้ได้มาตรฐาน เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (14 ต.ค.) นายสุรชัย จงรัก ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ หรือ งานลอยกระทง โดยในทุก ๆ ปีจะมีการปล่อยโคมลอยจำนวนมากทั้งกลางวัน และ กลางคืน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และ เพื่อการประกวด ซึ่งโคมลอยดังกล่าวได้สร้างปัญหาที่อาจจะเกิดอันตราย แล ะอุบัติเหตุกับเครื่องบินขึ้นได้

 

 ร.ต.อ.ประภาวัต ประเสริฐสุวรรณ รอง ผอ.การท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้รณรงค์และประชาสัมพันธ์เรื่องการปล่อยโคมช่วงเทศกาลยี่เป็งในเขตพื้นที่ปลอดภัยทางเดินอากาศ โดยขอร้องว่าหากชุมชน หรือ หน่วยงานใดจะปล่อยโคมลอยขอให้แจ้งท่าอากาศยานเชียงใหม่ทราบล่วงหน้า ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 922274 โทรสาร 053 277284 และ หากมีการปล่อย ขอให้ปล่อยหลังเวลา 21.00 น. ซึ่งจากสถิติโคมลอยที่ตกในเขตการบินของการท่าอากาศยานเชียงใหม่ในปี 2550 ตกถึง 1,162 ลูก และ เมื่อรณรงค์ในปี 2551 มีเข้ามาตก จำนวน 365 ลูก ในปีนี้จึงรณรงค์หากจะปล่อยโคมลอยขอให้แจ้งให้ทราบและโคมลอยที่จะปล่อยขอให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ของสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยโคมลอยที่จะปล่อยต้องมีปริมาตรไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร และทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กระดาษ ส่วนตัวโคมทำจากไม้ไผ่ และ ต้องไม่ติดอุปกรณ์หรือวัสดุตกแต่งใดๆ ที่มีคุณสมบัติติดไฟ หรือ เกิดประกายไฟลุกไหม้ได้ง่ายไว้กับโคมลอย
นายประยูร พงษ์ประภาพันธ์ ผอ.กฟผ.ภาคเหนือ เปิดเผยว่า ผลกระทบจากการปล่อยโคมลอยในปีที่ผ่านมา มีสถิติไฟฟ้าดับจากโคมลอย รวม 53 ครั้ง มีโคมลอยตกในสถานีไฟฟ้าแรงสูง กฟผ. เพิ่มขึ้นทุกปี ปี 2549 จำนวน 91 ลูก ปี 2550 จำนวน 137 ลูก และปี 2551 จำนวน 147 ลูก ในปีนี้จึงรณรงค์ในประเพณียี่เป็ง ขอให้ใช้โคมลอยได้มาตรฐานที่กำหนดให้ควรจะเป็นแบบโคมลอยธรรมชัย ที่ปล่อยในธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีข้อดี ลวดยึดไส้โคมยาวไม่เกิน 30 ซม. โอกาสทำให้เกิดไฟดับน้อย ใส่โคมไม่หยด และ เผาไหม้หมดก่อนตก ไม่เกิดปัญหาอัคคีภัย ขนาดน้ำหนัก เวลาลอยอยู่ในอากาศได้มาตรฐานตามประกาศของกรมขนส่งทางอากาศ
นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้มีการณรงค์ไปยังวัดต่าง ๆ ทั่วเชียงใหม่ ประมาณ 1,700 วัด ขอความร่วมมือในการปล่อยโคมลอยขอให้ระมัดระวัง และโคมที่ปล่อยต้องได้มาตรฐาน โดยจะให้ทางสำนักพุทธศาสนา ทั้งอำเภอและจังหวัดคอยกำกับดูแลในเรื่องนี้ด้วย

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต