ปภ. แนะวิธีเช่ารถเที่ยวอย่างปลอดภัย 

ปภ. แนะวิธีเช่ารถเที่ยวอย่างปลอดภัย

 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะนำผู้ที่เช่ารถเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปฏิบัตดังนี้
– ควรวางแผนก่อนการเดินทาง
– เลือกเช่ารถจากสถานบริการที่ได้มาตรฐาน
– พนักงานขับรถมีความพร้อมในการขับรถ
– มีความชำนาญเส้นทาง และประสบการณ์ในการขับรถเป็นอย่างดี
– รถที่เช่าต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย
– ในระหว่างการเดินทางควรดูแลให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
– หมั่นสังเกตกิริยาอาการของพนักงานขับรถตลอดเวลา เพื่อป้องกันการหลับในที่เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรง
นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่2553 มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน หลายครอบครัววางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดและกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ทำให้ถนนทุกสายมีปริมาณรถหนาแน่น จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าช่วงเวลาปกติ3 – 4เท่า ซึ่งส่วนใหญ่มักเลือกใช้บริการเช่ารถโดยสารสาธารณะ แต่หากเลือกรถเช่าที่ไม่ได้มาตรฐาน จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ง่าย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเช่ารถโดยสารสาธารณะท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอแนะนำวิธีเช่ารถโดยสารอย่างปลอดภัย โดยผู้ติดต่อเช่ารถควรปฏิบัติ ดังนี้

  

ก่อนออกเดินทาง ควรศึกษาเส้นทางและวางแผนการเดินทางในเส้นทางที่ปลอดภัย เผื่อเวลาในการเดินทางถึงจุดหมายให้เพียงพอ จะได้ไม่ต้องเร่งพนักงานให้ขับรถเร็ว เพื่อทำเวลา รวมทั้งควรวางแผนออกเดินทางในช่วงเวลากลางวันจะปลอดภัยมากกว่าช่วงกลางคืน และช่วยป้องกันพนักงานขับรถมิให้มีอาการหลับในขณะขับรถ
ตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานขับรถ พนักงานขับรถควรนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการหลับในที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในช่วงก่อนและระหว่างการเดินทาง มีทักษะ ความชำนาญในการขับรถเป็นอย่างดี เพราะบ่อยครั้งที่มักพบว่าอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากความไม่ชำนาญเส้นทาง และขาดประสบการณ์ในการขับรถทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ในกรณีที่เป็นการเดินทางระยะไกลมากกว่า 400 กิโลเมตร ควรกำชับให้เจ้าของรถ จัดพนักงานขับรถอย่างน้อย 2 คน เพื่อคอยผลัดเปลี่ยนในขณะเดินทาง
ตรวจสอบสภาพรถ เจ้าของรถเช่าควรนำรถไปตรวจสอบสภาพให้พร้อมก่อนใช้งาน ทั้งระบบเบรก คลัทซ์ ยางรถยนต์ ระบบบังคับเลี้ยว และระบบควบคุมไฟฟ้า เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะการขับรถในเส้นทางลาดชันและระยะทางไกล ตลอดจนตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถเช่นถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ค้อนทุบกระจกและประตูฉุกเฉิน ให้สามารถใช้งานได้ดี

 

 

ในระหว่างการเดินทาง ควรควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถเร็ว ไม่ตัดหน้ากระชั้นชิด หรือแซงอย่างกะทันหัน เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงหมั่นสังเกตกิริยาอาการของพนักงานขับรถให้อยู่ในสภาพพร้อมขับขี่ตลอดเวลา หากพบว่าพนักงานขับรถเหยียบเบรกบ่อย ๆ นั่งนิ่งนาน ๆ หรือมีอาการหาวบ่อย ควรสั่งให้หยุดจอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัย เพื่อพักผ่อนหรือเปลี่ยนให้ผู้อื่นขับแทน

 

สุดท้ายนี้ หากประชาชนประสบอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ สามารถติดต่อแจ้งเหตุได้ทางสายด่วนสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้ความช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป