ท่องเที่ยว สัมผัสปลายฝนต้นหนาว ที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 

ท่องเที่ยว สัมผัสปลายฝนต้นหนาว ที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
ภูสอยดาว

 

ชวนท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพราะช่วงปลายฝนต้นหนาว เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวภูสอยดาวมากที่สุด ดอกไม้นานาพันธุ์ ภายในภูสอยดาวผลิดอกบานสะพรั่ง สวยงามท้าลมหนาวรอนักท่องเที่ยวยลโฉม
ยลโฉมป่าสนงาม ดอกไม้นานาพันธุ์ ดื่มด่ำธรรมชาติกับทริปที่น่ามาสัมผัส ช่วงปลายฝนต้นหนาว เป็นช่วงที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวมากที่สุด โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เนื่องจากมีอากาศเย็นสบาย ดอกไม้นานาพันธุ์ ต่างผลิดอกชูช่อบานสะพรั่งสวยงามท้าลมหนาว รอนักท่องเที่ยวให้มายลโฉม โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ขอแนะนำให้กับผู้ที่ชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ นั่นคือ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเพื่อเที่ยวชมความงามของธรรมชาติที่สวยงาม

  

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และในเขตป่าไม้ถาวร ตามป่าภูสอยดาว อำเภอน้ำปาด และป่าภูสอยดาว อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่รวม 48,962.5 ไร่ หรือ 78.34 ตารางกิโลเมตร มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ปกคลุมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

 

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงชัน บางจุดสูงจากระดับน้ำทะเล 1,600 เมตร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และเป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อประเทศลาว ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ มีจุดเด่นที่น่าสนใจเป็นที่ ดึงดูดให้ประชาชน นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม ได้แก่ น้ำตก 5 ชั้น ชื่อว่า “ภูสอยดาว” แต่ละชั้นตั้งชื่อไว้อย่างไพเราะ เช่น ภูสอยดาว สกาวเดือน เหมือนฝัน กรรณิการ์ และ สุภาภรณ์มีน้ำไหลตลอดทั้งปี อยู่ริมเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1268 ใกล้กับที่ทำการอุทยานแห่งชาติฯ มีเนื้อที่กว้างกว่า 1,000 ไร่ มีความสวยงามมาก และพื้นที่ใกล้เคียงยังมีสภาพป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ สามารถผนวกเป็นเขตอุทยานแห่งชาติได้อีกเป็นจำนวนมาก

 

สำหรับสภาพภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน โดยส่วนของยอดภูสอยดาว มีความสูง 2,102 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นยอดเขาสูงสุดในพื้นที่ ก่อให้เกิดสภาพอากาศหนาวเย็น เหมาะสมต่อการเติบโตของป่าดงดิบเขา และป่าสน อันเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำปาดที่หลากไหลอยู่ตลอดปี ความงดงามของทะเลดอกไม้บนป่าสนภูสอยดาวจะสมบูรณ์มากที่สุดในช่วงปลายฝนต้น หนาว ซึ่งเป็นช่วงที่ภูสอยดาวมีทัศนียภาพสวยงามที่สุด เนื่องจากตามทุ่งหญ้าเขียวขจีในป่าสนจะมีดอกหงอนเงือก หรือน้ำค้าง กลางเที่ยงสีชมพูอ่อนแซมสลับกับดอกกระถินสีเหลืองสดใสสะพรั่งดอกไปทั่วหลังภู ยิ่งในยามเช้าสายหมอกขาวและไอเย็นจะปกคลุมป่าสนงดงามราวสวรรค์บนดิน
โดยเส้นทางที่จะขึ้นภูสอยดาวนั้นมีความยาวประมาณ 6.5 กิโลเมตร เป็นทางชันขึ้นเขาผ่านเนินสุดโหดต่างๆ เช่น เนินส่งญาติ เนินปราบเซียน เนินปราบก่อ เนินเสือโคร่ง และ เนินมรณะ ใช้เวลาเดินทางระหว่าง 4-6 ชั่วโมง จึงจะขึ้นถึงยอดภูลักษณะราบเรียบคล้ายภูกระดึง เนื้อที่กว้างใหญ่กว่า 1,000 ไร่ นอกจากนี้ นักเดินทางยังต้องแบกสัมภาระและอาหารต่างๆ ขึ้นไปเองทั้งหมด แต่เมื่อถึงภูแล้วภาพความงามของทุ่งหญ้าหงอนเงือก และป่าสนสามใบที่สวยงามที่สุดในเมืองไทย คงจะเป็นเสมือนรางวัลช่วยเพิ่มพลังให้กลับฟื้นได้เป็นแน่

 

ภูสอยดาว

 

สถานที่ท่องเที่ยวบนอุทยานภูสอยดาว นั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาทิ ลานสนสามใบภูสอยดาว เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ มีพื้นที่ประมาณ 1,000 กว่าไร่ เป็นที่ราบบนเทือกเขาภูสอยดาว ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,633 เมตร สภาพพื้นที่ของลานสนสามใบจะเป็นเนินสูงต่ำสลับกันไป ส่วนพืชชั้นล่างเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่
โดยกลางทุ่งหญ้า มีดอกไม้ดินขึ้นชูช่อแย่งกันออกดอกเป็นกลุ่มหนาแน่น เช่น ดอกหงอนนาค จะมีดอกสีม่วง ดอกสร้อยสุวรรณา จะมีดอกสีเหลือง และ ดอกหญ้ารากหอม จะมีดอกสีม่วงเข้มสวยงามมาก ซึ่งฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิระหว่าง 1-5 องศาเซลเซียส มีดอกกระดุมเงิน, กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์, ใบเมเปิล ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยงามมาก

 

สำหรับการเดินทางไปเที่ยวลานสนสามใบภูสอยดาว ต้องเดินทางเท้าจากน้ำตกภูสอยดาวริมเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1268 ขึ้นสู่ยอดภูสอยดาวระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร โดยระหว่างเดินเท้าขึ้นสู่ลานสนสามใบภูสอยดาวจะพบสภาพป่าที่สมบูรณ์และสวยงามมาก และมีความสูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย

 

หากนักท่องเที่ยวท่านใดที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหนี ความวุ่นวายในเมืองช่วงปลายฝนต้นหนาว ลองแวะมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสไอหนาวและความงามของดอกไม้นานาพันธุ์ รวมถึงธรรมชาติที่สมบูรณ์ สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 0-5541-9234-5

 

แนะนำการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรมเพียบ

ขอบคุณภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต