วันหยุดประจําปี 2555 

 

วันหยุดประจําปี 2555 วันหยุดราชการ 2555ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2555 เพื่อจะได้วางแผนการทำงาน วางแผนการท่องเที่ยวพักผ่อน ได้ล่วงหน้า

วันหยุดราชการ 2555 มการาคม
๑. วันจันทร์ ๒ มกราคม ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
(วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕)

วันหยุดราชการ 2555 มีนาคม
๑. วันพุธ ๗ มีนาคม วันมาฆบูชา

วันหยุดราชการ 2555 เมษายน
๑. วันศุกร์ ๖ เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
๒. วันศุกร์ ๑๓ เมษายน วันสงกรานต์
๓. วันจันทร์ ๑๖ เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน และวันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน)

วันหยุดราชการ 2555 พฤษภาคม
๑. วันอังคาร ๑ พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
๒. วันจันทร์ ๗ พฤษภาคม ชดเชยวันฉัตรมงคล (วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม)

วันหยุดราชการ 2555 มิถุนายน
๑. วันจันทร์ ๔ มิถุนายน วันวิสาขบูชา

วันหยุดราชการ 2555 สิงหาคม
๑. วันพฤหัสบดี ๒ สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา
๒. วันศุกร์ ๓ สิงหาคม วันเข้าพรรษา
๓. วันจันทร์ ๑๓ สิงหาคมชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ(วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม)

วันหยุดราชการ 2555 ตุลาคม
๑. วันอังคาร ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันหยุดราชการ 2555 ธันวาคม
๑. วันพุธ ๕ ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
๒. วันจันทร์ ๑๐ ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
๓. วันจันทร์ ๓๑ ธันวาคม วันสิ้นปี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก มติชนออนไลน์
ขอขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต