ไปสักการะ พระพิฆเนศ ณ อุทยานพระพิฆเนศ จ.นครนายก 

 

อุทยานพระพิฆเนศ จ.นครนายก
พระพิฆเนศวร (ภาษาสันสกฤต : คเณศ) หรือ พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเณศ หรือ พระวิฆเณศวร หรือ พระพิฆเณศ หรือ พระคเณศ หรือ คณปติ เป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ ผู้คนนับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง เป็นหัวหน้านำคณะข้ามความขัดข้อง (ผู้เป็นใหญ่เหนือความขัดข้อง)
ทั้งนี้ คนไทยถือว่าองค์พระพิฆเนศเป็นที่เคารพสักการะในฐานะองค์บรมครูแห่งศิลปวิทยาการ 18 ประการ โดยคนไทยยอมรับในองค์พระพิฆเนศให้เป็นเทพแห่งศิลปะทั้งมวล และเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งทำให้ พระเดชพระคุณพระราชพิพัฒน์โกศล เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะศิษย์ที่มีความเคารนับถือในองค์พระพิฆเนศ (เทพเจ้าแห่งปัญญาและความสำเร็จ) ได้ดำเนินการจัดสร้าง อุทยานพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีขนาดใหญ่มากหน้าตักกว้างถึง 9 เมตร และอาคารพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมองค์พระพิฆเณศจำนวน 108 ปาง ที่ครบสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย ตั้งอยู่ที่ จ.นครนายก

  

พระพิฆเนศ เป็นมหาเทพฮินดูที่มีผู้เคารพนับถือมาก ท่านผู้นี้เป็นโอรสของพระศิวะ (พระอิศวร) และ พระแม่อุมาเทวี ท่านมีเศียรเป็นช้างมีงาข้างเดียว หูยานมี 4 มือ ถือบ่วง ขอช้างวัชระ และศูล บางคราวก็ถือ จักร สังข์ คฑา และดอกบัว พระพิฆเณศ เป็นเจ้าแห่งปัญญาได้แต่งคัมภีร์อันเป็นคำสอนของ พระศิวะผู้เป็นบิดาจำนวนมาก ซึ่งเรียกว่าไศวศาสตร์ แปลว่า ตำราพระศิวะ ซึ่งคนไทยเรียกตำรานี้ว่าไสยศาสตร์พระพิฆเนศ ผิดกับเทพองค์อื่น ๆ ตรงที่ท่านเป็นพระผู้เป็นเจ้าอารมณ์ดี มีเศียรเป็นช้าง ร่างกายเหมือนทารกอ้วนที่น่ารัก มีหนูเป็นพาหนะ ชอบร้องทำเพลง
บทบาทสำคัญของ พระพิฆเนศ เป็นเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ประวัติการกำเนิดของพระพิฆเณศ มีหลายตำนาน แต่ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มาจากหนังสือท่องแดนสวรรค์ เรียบเรียงโดย อาจารย์อังคาร ปัญญาศิลป์ ได้เขียนไว้ว่า ด้วยพระนางอุมาได้สร้างเทพบุตร (ต่อมาคือพระพิฆเนศ) จากคราบไคล ของพระนาง เมื่อสร้างขึ้นมา แล้วก็มีบัญชาให้บุตรนั้นเฝ้าพระทวารไว้ไม่ให้ผู้ชายใดเข้ามาในห้อง เมื่อพระอิศวรเสด็จกลับมาจากบำเพ็ญพรต ณ หิมาลัย ก็พบเด็กซึ่งพระอุมาสร้างขึ้น เด็กน้นห้ามไม่ให้เข้าไปหาจึงเกิดการสู้รบจนเศียรขาดสิ้นชีวิตไป (บางตำนานเล่าว่าสู้รบกับยักษ์ปรสุ) ในที่สุดก็ได้เศียรช้างมาต่อให้ฟื้นคืนชีพ พอฟื้นแล้วพระอิศวรก็รับพระพิฆเนศที่มีหัวช้างเป็นบุตรของพระองค์

 

 

พระพิฆเนศ เป็นเทพผู้ประสานโชคลาภและขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ท่านเป็นที่นับถือของทุกวรรณะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ คนยากจน คนมีบุญ คนบาป คนต่ำต้อย จนวรรณะสูง และเป็นที่เคารพนับถือ ของปราชญ์อีกด้วย เราสามารถกราบไหว้บูชาพระพิฆเณศได้ด้วยตนเอง โดยถวายดอกไม้ ผลไม้ กล้วย อ้อย และขนมหวานทุกชนิด รวมทั้งนมด้วย
อุทยานพระพิฆเนศ อยู่ที่หมู่ 11 ถนนนครนายก-น้ำตกสาริกา (สี่แยกประชาเกษม) ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งถ้ามาจากตัวเมืองนครนายก ไปทางถนนสาริกา-นางรอง ถึงสี่แยกประชาเกษม เลี้ยวซ้ายไปทางน้ำตกลานรัก ถึงสี่แยกประชาเกษม เลี้ยวซ้ายไปทางน้ำตกลานรัก ประมาณ 200 เมตร อยู่ห่างตัวเมืองนครนายกราว 5 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดการเดินทางได้ที่ โทร.08-1906-6974