นักโบราณคดีค้นพบ มินิ สโตนเฮนจ์ 

มินิ-สโตนเฮนจ์
นักโบราณคดีค้นพบสโตนเฮนจ์ขนาดเล็กแห่งหนึ่ง อยู่ห่างจากวงกลมหินตั้งอันโด่งดังแห่งวิลต์ไชร์ออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร หินตั้งที่เรียงรายล้อมเป็นทรงกลมนี้ถูกเรียกว่า “บลูเฮนจ์” เพราะหินทั้ง 27 ก้อนจากแคว้นเวลส์ มีสีสันในโทนสีน้ำเงิน หินโดเลอไรต์ที่ว่านี้ได้สูญหายไปแล้ว เหลือแต่หลุมที่เคยเป็นจุดตั้งของหิน ซึ่งเป็นหินอัคนีที่มีการเปลี่ยนสีเพราะปฏิกิริยาทางเคมี บลูเฮนจ์ตั้งอยู่ที่สุดถนนสายใหญ่ ซึ่งเป็นทางเชื่อมสโตนเฮนส์ไปยังแม่น้ำเอวอน

 

 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ทางตอนเหนือของแคว้นอิงแลนด์ ได้ค้นพบร่องรอยของบลูเฮนจ์นี้เมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา สันนิษฐานว่า บลูเฮนจ์สร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับสโตนเฮนจ์เมื่อปี 2500 ก่อนคริสต์ศักราช แต่ยังไม่รู้ว่าสร้างขึ้นด้วยกรรมวิธีอย่างไรบ้าง บลูเฮนจ์อยู่ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 130 กม. หินที่นำมาสร้างเป็นบลูเฮนจ์นั้น นำมาจากเทือกเขาเพรสเซลลีในมณฑลเพมโบรคไชร์ โดยชักลากมาไกลราว 320 กิโลเมตร
นักวิจัยจะตีพิมพ์เผยแพร่เกี่ยวกับการค้นพบนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า