ภูงาม-ภาพเขียนสวยที่ ดอยหลวง เมืองพาน 

ภูงาม-ภาพเขียนสวย ที่ “ดอยหลวง” เมืองพาน

 

ขึ้นชื่อว่าอุทยานแห่งชาติแล้ว ย่อมต้องมีสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวภายในที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เช่นเดียวกับอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย คาบเกี่ยวกับบางพื้นที่ของพะเยาและลำปาง อาณาบริเวณกว้างประมาณ 731,250 ไร่ เป็นป่าที่อยู่กับชุมชนมาช้านาน ชุมชนชาวบ้านแห่งดอยหลวงนับว่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเลี้ยงปลานิลใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ หล่อเลี้ยงคน 8 จังหวัด ข้าวหอมมะลิอำเภอพาน ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศข้าวพันธุ์ดีจากกระทรวงเกษตรแทบทุกปี ยังเป็นที่ตั้งของ

  

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เกิดจากการรวมตัวกันของวนอุทยานน้ำตกจำปาทอง วนอุทยานน้ำตกผาเกล็ดนาค วนอุทยานน้ำตกปูแกง และวนอุทยานน้ำตกวังแก้ว รวม 4 แห่ง ติดต่อกันเป็นผืนเดียวเมื่อปี 2524 ปากทางเข้าอุทยานตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านปูแกง หมู่ 1 ต.แม่เย็น อำเภอพาน เขตติดต่อกับอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เข้าไปประมาณ 9.5 กิโลเมตร ทุกวันนี้ถนนหนทางได้รับการพัฒนาอย่างดี เดินทางไปสะดวกสบายจากตัวเมืองเชียงราย เดินทางไปตามเส้นทางเชียงราย-พะเยา 39 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาที่ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 771 จะเห็นที่ตั้งของที่ทำการของอุทยานอยู่ด้านหน้า

 

สภาพภูมิประเทศนับว่าเหมาะสำหรับนักท่องไพร เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ จุดสูงสุดคือยอดดอยหลวง สูง 1,694 เมตร ภายในอุทยาน มีความหลากหลายด้านชีวภาพ ประกอบไปด้วยป่าถึง 5 ประเภท ได้แก่ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง และป่าสนเขา มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ เช่นสัก เสลา อินทนิน มะขามป้อม มะกอกป่า มะม่วงป่า ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง กล้วยไม้นานาชนิด ส่วนสัตว์ป่าก็เช่นเลียงผา เก้ง กวางป่า หมูป่า หมี เสือดาว กระต่ายป่า นกเงือก และนกอื่นๆ กว่า 200 ชนิด แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศน์วิทยาอย่างมาก

 

 

จุดเด่นของอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ก็คือน้ำตกปูแกงซึ่งมีอยู่ถึง 9 ชั้น เกิดจากน้ำใต้ดินที่ไหลออกมาจากภูเขาหินปูน ไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ สวยงามแต่ละชั้นจะอยู่ใกล้ไกลแตกต่างกันไปจนถึงชั้นสุดท้าย นักท่องเที่ยวต้องการไปชม สามารถเดินเท้าจากที่ทำการอุทยานฯไปประมาณ 700 เมตรจะเห็นน้ำตกชั้นแรก เมื่อเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆ ก็จะพบชั้นต่อๆ ไป รายทางร่มรื่นชุ่มชื่นไปด้วยป่าไม้นานาพรรณ และดอกไม้สวยงาม มีเสียงน้ำตกขับกล่อม

 

จากน้ำตกปูแกง เดินกลับออกมาเพียงเล็กน้อยที่หมู่บ้านร่องบอน หมู่ 12 ต.ม่วงคำ ก็จะเห็นป้ายศาลเจ้าจี้กงตั้งเด่น เป็นสง่าอยู่ริมทาง สามารถแวะไปนมัสการรูปเคารพของ “จี้กง” พระอรหันต์ตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน สร้างเป็นศาลขนาดใหญ่ด้วยศิลปะจีนอันสวยงามตระการตา ภายในศาลมีรูปเคารพของจี้กงขนาดใหญ่โต สร้างจากสำริด ความสูง 8.8 เมตร หน้าตักกว้าง 7 เมตร โดยคณะศิษย์และประชาชนที่ศรัทธารุ่นที่ 69 ในเครือสมาคมสหมิตรการกุศล “เต็กก่า” แห่งประเทศไทย นมัสการแล้วขึ้นไปเดินเที่ยวด้านบน นอกจากจะได้สูดอากาศเย็นสดชื่น ยังมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอพานจากมุมสูงอย่างสวยงาม

 

 

เที่ยวจนเหนื่อยล้าหาอาหารรับประทาน ในตัวเมืองพานมีร้านอาหารขึ้นชื่อหลายแห่ง เช่น ก๋วยเตี๋ยวปริญญา ร้านจำหน่ายอาหารที่ทำจากปลานิลมีอยู่หลายแห่ง จากนั้นแวะชมศูนย์แสดงผลงานทางศิลปะภาพวาดของสล่า

 

เมืองพาน ที่ “พาน แกลอรี” ซึ่งเเป็นแหล่งรวบรวมผลงานของสล่า คนเชียงรายเล่าขานกันว่าอำเภอพาน เป็นแหล่งต้นกำเนิดของบรรดาสล่า หรือช่างฝีมือมากที่สุดแห่งหนึ่ง ปัจจุบันบรรดาสล่ากำลังอยู่ระหว่างพยายามสร้างหอศิลป์เพื่อให้เป็นศูนย์รวมผลงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสุนทรีย์ของอำเภอพาน การเดินทางไปเยือนอุทยานแห่งชาติดอยหลวง เมืองพาน จึงนับว่าคุ้มค่าเพราะได้ทั้งสัมผัสธรรมชาติอันแสนวิเศษ ความศรัทธาแห่งพุทธมหายาน และผลงานศิลปะชั้นยอด ชวนให้อิ่มอกอิ่มใจ