สั่งปิด 42 อุทยานฯ ห้ามเข้าช่วงฤดูมรสุม 

 

สั่งปิด 42 อุทยานฯ ห้ามเข้าช่วงฤดูมรสุมวันที่ 10 กรกฎาคม กรมอุทยานแห่งชาติประกาศปิดการท่องเที่ยวล่องแก่ง ถ้ำ และน้ำตกบางแห่งรวมทั้งที่พักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติบางแห่ง ในช่วงฤดูฝนประจำปี จำนวน 42 แห่งทั่วประเทศ

ส่วนที่จังหวัดน่านมี 3 แห่งอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติขุนสถาน และอุทยานแห่งชาติขุนน่าน เนื่อง จากการท่องเที่ยวและการพักแรมในอุทยานแห่งชาติ ไม่สะดวกในการเดินทางไปท่องเที่ยว และก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างสูง การประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมดังกล่าว จึงเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่นักท่องเที่ยว และเป็นการเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้พักฟื้น อีกทั้งอุทยานแห่งชาติจะได้ทำการปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมรองรับท่องเที่ยวในช่วงเปิดการท่องเที่ยว

นายพูนสถิต วงศ์สวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน กล่าวว่า ทั้งนี้กรณีที่มีบางพื้นที่ หรือบางช่วงเวลามีภาวะอากาศแปรปรวนชั่วขณะ หรือเกิดกรณีพิบัติภัยฉุกเฉิน หัวหน้า อุทยานแห่งชาติสามารถใช้อำนาจในนามพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลพื้นที่ ประกาศปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติที่ตนเองรับผิดชอบได้เป็นการชั่ว คราว ในส่วนของอุทยานดอยภูคาจะปิดเฉพาะถ้ำผาฆ้อง ถ้ำผาแดง สุสานหอย ยอดดอยภูแว และน้ำตกวังเปียน ปิดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน ของทุกปี

ส่วนที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน มีถ้ำละโอ่งและน้ำตกผาแดงปิดตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน ของทุกปี และที่อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ล่องแก่งน้ำว้าจะปิดเฉพาะล่องแก่งตอนกลางจากบ้านสบมาง อำเภอบ่อเกลือ ถึงบ้านหนองแดง อำเภอแม่จริม จะปิดตั้งแต่ 1 กรกฎาคมถึง 30 กันยายนของทุกปี และขอเตือนบริษัททัวร์ที่พานักท่องเที่ยวล่องแก่ง ขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ถ้าหากฝืนคำสั่งพานักท่องเที่ยวไปล่องแก่ง หากเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมันไม่คุ้ม เพราะชีวิตนักท่องเที่ยวสำคัญยิ่งกว่า