เยือนบ้านท้ายเสาะ ชมวิถีชาวเกาะยอ 

เกาะยอ 

 

เยือนบ้านท้ายเสาะ ชมวิถีชาวเกาะยอบ้านท้ายเสาะ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นหมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยทะเลสาบสงขลา มีวิถีชีวิตแบบชาวประมงพื้นบ้าน ดังนั้นอาหารทะเลสด โดยเฉพาะปลากะพงขาวจึงเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่

หมู่บ้านท้ายเสาะตั้งอยู่ริมชายหาดของเกาะยอ บริเวณด้านท้ายเกาะจากทางเข้าสะพานติณสูลานนท์ สามารถชมวิวเมืองใหญ่ 2 ทะเล คือ ทะเลใน หมายถึง ทะเลสาบสงขลา และ ทะเลนอก หมายถึง อ่าวไทย

ไพรัตน์ สกลพันธุ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่ากรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มอีก 8 หมู่บ้าน โดยได้คัดเลือกบ้านท้ายเสาะ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็น 1 ในหมู่บ้านในการพัฒนาต้นแบบ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวปี 2552 ซึ่งบ้านท้ายเสาะเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น ทั้งในเรื่องของอาหารการกิน ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่

 

 คำรพ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขณะนี้ทาง อบต. กำลังพัฒนาเกาะยอให้มีศักยภาพ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากขึ้นโดยจะมีการพัฒนาพื้นที่ของหาดทรายเทียม ในพื้นที่ 8-9 ไร่ ให้เป็นจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่จะเข้ามาเที่ยวเกาะยอ และจัดโปรแกรมท่องเที่ยวรอบเกาะยอ โดยเริ่มจากการนั่งเรือรอบเกาะยอ สัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิตประมงชาวเกาะยอ ชมการเลี้ยงปลากะพงขาว และดูการกู้ไซกุ้ง ตกปลา ทิวทัศน์ทะเลสาบและป่าโกงกาง

หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ในเกาะยอ เช่น พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ที่แสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวใต้ แวะนมัสการสมเด็จเจ้าเกาะยอ ศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้าน ชมกุฏิเรือนไทยปั้นหยาอายุกว่า 200 ปี ที่วัดท้ายยอ ชมและชิมผลไม้ขึ้นชื่อของเกาะยอ เช่น จำปาดะ เงาะ ทุเรียน ลองกอง กระท้อน มังคุด ละมุด ซึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ และซื้อสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของเกาะยอ

นอกจากนี้ยังมีโฮมสเตย์ ซึ่งเป็น "ขนำ" ที่ชาวเลปลูกไว้เฝ้าปลา ดัดแปลงมาเป็นบ้านพักกลางทะเลไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย ทั้งนี้ทาง อบต.มีแผนที่จะเพิ่มจำนวนของโฮมสเตย์ให้พอเพียงกับนักท่องเที่ยว โดยขณะนี้มีโฮมสเตย์อยู่เพียง 7-8 หลังเท่านั้น โดยแผนงานที่กล่าวมาทั้งหมด จะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป

จุดเด่นของเกาะยอ

 

"จุดเด่นของบ้านท้ายเสาะหรือเกาะยอ คือมีธรรมชาติที่สวยงาม มีอาชีพหลากหลาย ทั้งการเกษตรและการประมง ที่สำคัญคือเรามีบ้านพักโฮมสเตย์ที่เชื่อว่านักท่องเที่ยวมาพักแล้วจะต้องกลับไปด้วยความสดชื่น ทั้งน ทางจังหวัดได้เตรียมความพร้อมให้กับชุมชนทั้งในด้านบริหารและการจัดการ ที่สำคัญคือด้านความสะอาดของอาหารที่จะบริการนักท่องเที่ยว และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของเกาะยอให้มีเอกลักษณ์ เช่น ผ้าทอเกาะยอ ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้ผู้ที่มาเยือนได้นำไปเป็นของฝาก" อภิเชษฐ์ สิงห์แก้ว พัฒนากรจังหวัดสงขลา กล่าวเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวบ้านท้ายเสาะ

สำหรับใครที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.taisoh-songkhla.com หรือโทร.074 -450- 433, 074 -450- 540

 

 

 แนะนำ