แปลก! แม่คะนิ้ง ยังลงดอยอ่างขางเดือน ก.พ.  แปลก! แม่คะนิ้งยังลงดอยอ่างขางเดือน ก.พ.

 

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการหลวงดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงตั้งแต่วันที่ 5 - 7 ก.พ. โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 3.5 องศาเซลเซียส สูงสุด 14 องศาเซลเซียส ส่งผลให้เกิดแม่คะนิ้งในแปลงผักและไม้ผลในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกเนื่องจากช่วงเวลา 4 - 5 ปีที่ผ่านมา ปรากฏการณ์แม่คะนิ้งจะเกิดเฉพาะช่วงปลายเดือนธันวาคมและต้นเดือนมกราคมเท่านั้น ทำให้คนงานและเจ้าหน้าที่ต้องคอยรดน้ำให้น้ำแข็งละลายป้องกันต้นไม้ตายหนาว ส่วนนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องวันละประมาณ 250 - 300 คน 

 

 แนะนำ