ชมเมืองกรุง นั่งรถรางชมเมือง สายเยาวราช 

 

กรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการเสน่ห์กรุงเทพ ซึ่งเป็นการรวบรวมเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่อย่างหลากหลายมาเผยแพร่ ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวด้วยรถราง ซึ่งมี 2 สาย คือ สายสีแดง ย่านเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ และ สายสีเหลือง รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร
… วันนี้ขอแนะนำรถราง “สายสีแดง ย่านเยาวราช” ไปชมวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีน ที่กลมกลืนได้อย่างลงตัวกับวัฒนธรรมไทย และชมสีสีนยามค่ำคืนของเยาวราช
เส้นทางรถรางสายรัตนโกสินทร์ และสถานที่ท่องเที่ยว
จุดจอดรถที่ 1 หัวลำโพง-โปริสภา
– จุดเริ่มต้นของเส้นทางรถรางสายเยาวราช
– คลองผดุงกรุงเกษม
– ตรอกสุกรจุดจอดรถที่ 2 เทียนฟ้ามูลนิธิ
– ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
– เทียนฟ้ามูลนิธิ
– ศาลเจ้าเชียงกง
– วัดอุภัยราชบำรุง (วัดญวนตลาดน้อย)

จุดจอดรถที่ 3 ตลาดเก่า
– ตลาดเก่า
– ถนนวานิช 1 (สำเพ็ง)
– วัดบำเพ็ญจีนพรต (ย่งฮกยี่)

จุดจอดรถที่ 4 วัดมังกรกมลาวาส
– วัดมังกรกมลาวาส (วัดเส่งเน่ยยี่)
– วัดกันมาตุยราม
– ตลาดเล่งบ้วยเอี้ย

จุดจอดรถที่ 5 โรงพยาบาลกว๋องสิว
– ศาลเจ้ากวางตุ้ง (มูลนิธิกว๋องสิว)
– วัดคณิกาผล
– มูลนิธิป๋อเต็กตึ๊ง (ศาลเจ้าไต้ฮงกง)
– ถนนแปลงนาม

จุดจอดรถที่ 6 วัดไตรมิตรฯ วงเวียนโอเดียน
– วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร (วัดสามจีน)
– ถนนเยาวราช

เวลาการเดินรถราง
วันธรรมดา 17.00 – 23.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ 11.00 – 23.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม : กองการท่องเที่ยว 17/1 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200 โทร. 0 2225 7612-14