ชวนนั่งรถไฟ เที่ยวชม ทุ่งทานตะวัน 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญนั่งรถไฟเที่ยวชม ทุ่งดอกทานตะวัน

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางกับขบวนรถไฟพิเศษ ชมทุ่งทานตะวัน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จัดเดินขบวนรถทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ในช่วงพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี)
รายการท่องเที่ยว
06.40 น. ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวฯ (ขบวน 921) ออกจาก สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) 06.52 น. ถึงสถานีสามเสน 06.59 น. ถึงสถานีชุมทางบางซื่อ 1 07.11 น. ถึงสถานีบางเขน 07.18 น. ถึงสถานีหลักสี่ 07.26 น. ถึงสถานีดอนเมือง 07.34 น. ถึงสถานีรังสิต 08.52 น. ถึงสถานีสระบุรี 09.10 น. ถึงสถานีชุมทางแก่งคอย 09.52 – 10.22 น. ขบวนรถหยุดให้ ชมทุ่งทานตะวัน 10.40 น. ถึง “ที่หยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” 10.50 – 11.20 น. ขบวนรถหยุดให้ลงไป ชมทิวทัศน์บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 11.30 น. ขบวนรถถึง สถานีโคกสลุง 12.16 น. ขบวนรถถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ชมสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซื้อของฝาก-ของที่ระลึก 14.20 น. ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวฯ (ขบวน 926) ออกจากที่หยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 17.45 น. ขบวนรถถึงสถานีกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ
สิ่งที่ควรเตรียม หมวก, ยาประจำตัว, แว่นตากันแดด, รองเท้าสวมสบาย

  

อัตราค่าโดยสาร
อัตราค่าโดยสารรวมค่าเข้าชมทุ่งทานตะวัน ไป / กลับ (ไม่มีส่วนลดราคาให้แก่ผู้มีสิทธิทุกประเภท) ราคาต่อ 1 ท่าน กรุงเทพ – โคกสลุง รถนั่งชั้นที่ 3 พัดลม ราคา 280 บาท รถนั่งชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ราคา 490 บาท หมายเหตุ : ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม, ผู้ใหญ่และเด็กราคาเดียวกัน, ซื้อแล้วไม่รับคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง อัตราค่าโดยสารอัตราพิเศษ ไป / กลับ (ไม่มีส่วนลดราคาให้แก่ผู้มีสิทธิทุกประเภท) ราคาต่อ 1 ท่าน สระบุรี/แก่งคอย – โคกสลุง 120 บาท, สถานีแก่งเสือเต้น/ที่หยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – โคกสลุง 70 บาท หมายเหตุ ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม, ผู้ใหญ่และเด็กราคาเดียวกัน, ซื้อแล้วไม่รับคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
ติดต่อซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ ห้องจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า สถานีรถไฟกรุงเทพ และ สถานีในเขต กทม.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 0-2225-6964, 0-2621-8701 ต่อ 5217 (08.30-16.00 น.)