บ้านยางน้อย 

บ้านยางน้อยแหล่งรวมงานหัตถกรรมศิลปาชีพ

 

 จังหวัดอุบลราชธานี มีอาหารให้เลือกชิมและเลือกซื้อเป็นของฝากหลายประเภท เช่น หมูยอ กุนเชียง ไส้กรอกอีสาน และเค็มบักนัด ซึ่งหากใครได้ไปเยือนแล้วไม่ควรพลาด และนอกจากนี้ยังมีงานหัตถกรรมท่น่าสนใจไม่แพ้กันให้เลือกจับจ่ายกลับไปเป็นที่ระลึก คอลัมน์ “จับจ่ายรายทาง” ฉบับนี้ขอพาคุณผู้อ่านเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 23 บริเวณกิโลเมตรที่ 31-32 ริมทางหลวงสายอุบลราชธานี-ยโสธร อันเป็นที่ตั้งของศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย แหล่งรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานตามแนวทฤษฎีใหม่ บนเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ ซึ่งมีสิ่งที่ควรค่าแก่การชื่นชมศึกษามากมาย

 

 

พื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ได้แก่ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทดลองการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เช่น ปศุสัตว์ ประมงน้ำจืด และการปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษ การปลูกพืชสมุนไพร ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อผลิตไหมคุณภาพ ส่วนที่สองคือ ส่วนงานศิลปาชีพ แบ่งเป็นอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ มีสินค้าที่น่าจับจ่ายจากกลุ่มทอผ้าไหมและฝ้าย เช่น ผ้ากาบบัว ผ้ามัดหมี่ และผ้าขิด มีทั้งแบบผืนที่ยังไม่ได้ตัดเย็บและเสื้อผ้าสำเร็จรูป กล่มชุบเงินและทอง ทำเครื่องประดับชุบเงินและทอง กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหมและผ้าใยบัว กลุ่มตีเหล็กเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ มีด และกลุ่มเพ้นต์ผ้าฝ้ายบาติก นำไปตัดเย็บเป็นเสื้อ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ กระเป๋า และยังมีผลิตภัณฑ์ของสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพหลายแห่งในประเทศมาวางจำหน่ายด้วย เช่น ผ้าปักชาวไทยภูเขาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เครื่องปั้นดินเผาจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร ฯลฯ

 

ติดกันเป็นอาคารแสดงนิทรรศการทอผ้าพื้นเมืองอีสาน ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม ขั้นตอนการดำเนินการตามแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านตั้งแต่การปลูก การย้อม การทอ จนกระทั่งออกมาเป็นผ้าผืนสวน ด้วยการนำเสนอเรื่องราวของผ้าโดยใช้เทคนิคและรูปแบบที่ทันสมัย รวมไปถึงประวัติความเป็นมาของผ้ากาบบัวซึ่งเป็นผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

นอกจากนี้ ยังจัดแสดงพืชพรรณจากธรรมชาติที่นำมาเป็นวัสดุในการย้อมสี ซึ่งได้จากต้น เปลือก แก่น ราก ใบ ดอก และผล เช่น สีส้ม สีแดงเลือดนกจากเปลือกทุเรียน เงาะ หรือเงาะป่า หรือสตีต้น สีแดงจากครั่ง รากยอ สีแดงส้มจากแก่นฝาง สีเหลืองจากขมิ้นชัน แก่นขนุน สีน้ำตาลจากเปลือกสะแกนา สีน้ำเงินจากต้นคราม สีตองอ่อนจากรากแถลง (ต้นมะพูด) สีดำอมเขียวจากเปลือกสมอ สีม่วงจากลูกหว้า และสีดำจากต้นมะเกลือ

 

ไม่ไกลกันเป็นร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของศูนย์ศิลปาชีพฯ ใกล้ๆ กันเป็นร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร เช่น พืชผักปลอดสารพิษ ข้าวเบญจกระยาทิพย์ ซี่งเป็นสินค้าเด่น มีส่วนผสมจากข้าว 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวกล้องแดง ข้าวเหนียวดำ ข้าวเจ้าดำ ข้าวเหนียวสันป่าตอง และข้าวหอมมะลิ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

 

ไปเที่ยวจังหวัดอุบลฯ นั้นคุ้มแสนคุ้ม นอกจากจะมากมายไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งของฝาก ของที่ระลึกคุณภาพดีราคาถูกให้เลือกซื้อกลับไปอย่างจุใจอีกด้วย

 

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ 045473592