ดูนกเหยี่ยวอพยพ จังหวัดชุมพร 

ดูนกเหยี่ยวอพยพ จังหวัดชุมพร
ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี

เหยี่ยวอพยพ
เป็นฤดูกาลที่บรรดาเหยี่ยวหลายชนิดจำนวนนับหมื่นตัว บินเกาะกลุ่มอพยพหนีอากาศหนาวเย็นจากประเทศตอนเหนือของโลก ตั้งแต่ รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี บินผ่านลงมาสู่ประเทศเขตร้อนเพื่อพักอาศัยและหาอาหาร โดยเส้นทางบินของเหยี่ยวเหล่านี้จะเลือกพื้นที่บินผ่านที่เป็นแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นคาบสมุทรบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ก่อนจะบินผ่านไปยังมาเลเซีย อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย

ผู้นิยมการดูนกสามารถชมนกเหยี่ยวอพยพได้เฉพาะในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น โดยสถานที่ที่มีนกเหยี่ยวอพยพบินผ่านจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรมการดูนก การนับนกอพยพ เป็นต้น สำหรับเหยี่ยวที่พากันอพยพผ่านเข้ามาในแต่ละปี ได้แก่ เหยี่ยวผึ้ง เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน และเหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นเหยี่ยวที่ไม่มีในเมืองไทยติดต่อสอบถาม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร โทร.077-511395