เที่ยวแม่ฮ่องสอน สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

เที่ยวแม่ฮ่องสอน สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จากการที่ จ.แม่ฮ่องสอน มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ภูเขา ป่าไม้ แม่น้ำ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และวิถีชีวิตที่โดดเด่น ทำให้มีอัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยว และมีสถานประกอบการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ อีกทั้งกระแสความนิยมของนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว จ.แม่ฮ่องสอน อย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนใน จ.แม่ฮ่องสอน และนักท่องเที่ยว ตระหนักถึงผลกระทบจากนักท่องเที่ยวต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของ จ.แม่ฮ่องสอน
ดังนั้น สำนักงาน ททท. จ.แม่ฮ่องสอน ได้ให้ความสำคัญทั้งในด้านการส่งเสริม และการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว ของ จ.แม่ฮ่องสอน มาเป็นลำดับสำคัญ และพยายามผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวสู่ตลาดโลก จึงได้จัดกิจกรรมนำร่องด้วยการรณรงค์ปลูกต้นไม้ร่วมกันของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และประชาชนใน อ.ปาย ในระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2552 ชื่อว่าโครงการ “ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนกรีนซีซั่น “มหัศจรรย์สีเขียว เที่ยวแม่ฮ่องสอน” ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ไปจนถึงเดือนกันยายน 2552″ นายวิสูตร กล่าว

  

นายวิสูตร กล่าวอีกว่า กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มความเขียวขจีให้แม่ฮ่องสอน ที่ อ.ปาย ครั้งนี้ จะมีการปลูกต้นไม้บริเวณป่าชุมชนบ้านตีนธาตุ 1,000 ต้น ที่วัดพระธาตุแม่เย็น 500 ต้น ที่วัดพระธาตุศรีชุม อีก 500 ต้น รวม 2,000 ต้น นอกจากจะเพิ่มความเขียวสดใสคืนธรรมชาติแล้ว ต้นไม้ที่จะเติบโตในอนาคต ยังจะให้ดอกไม้ที่สวยงามในช่วงหน้าแล้งอีกด้วย โดยกิจกรรมทั้ง 2 วัน จะมีดารา นักแสดง ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน และนักท่องเที่ยว สื่อมวลชน ร่วมปลูกต้นไม้ร่วม 500 คน หลังจากเสร็จกิจกรรมไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 แล้ว ททท. จ.แม่ฮ่องสอน จะมีการประชาสัมพันธ์เชิญนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสแม่ฮ่องสอนในช่วงกรีนซีซัน รับส่วนลดสินค้า และบริการจากผู้ประกอบการ 10 – 60 % โดยสอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่ 053 – 629823 2 www.travelmaehongson.org

 

สะพาน ท่าปาย ปาย

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก thai-tour