งานวันผลไม้หลังสวน 

งานวันผลไม้หลังสวน
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ประมาณเดือนสิงหาคม

งานวันผลไม้

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ของอำเภอหลังสวน กิจกรรมที่สำคัญคือ การประกวดผลไม้ มีตลาดนัดผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ เช่น ประกวดผลไม้กวน ตลาดนัดผลไม้ และมีการประกวดเทพีผลไม้ เป็นต้นติดต่อสอบถาม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร โทร.077-511395