พิพิธพาเพลินเชิญเที่ยว ตอน เที่ยวย่านพิพิธภัณฑ์ 

 

พิพิธพาเพลินเชิญเที่ยว ตอน เที่ยวย่านพิพิธภัณฑ์

 หากจะว่าไปแล้ว บริเวณ “เกาะรัตนโกสินทร์” ถือเป็นพื้นที่เก่าแก่ ที่มีประวัติศาสตร์ทับซ้อน หลากหลายเรื่องราว ซึ่งภาพความทรงจำเหล่านี้ ได้ถูกเล่าผ่านพิพิธภัณฑ์ทั้ง 27 แห่ง โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสำคัญ ข้าวของเครื่องใช้ งานศิลปะ เหตุการณ์สำคัญ สถานที่สำคัญ ฯลฯ รวมไปถึงยังเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณ อย่าง ชุมชนท่าเตียน ชุมชนบ้านหม้อ ชุมชนปากคลองตลาด เป็นต้น ที่ถือเป็นลักษณะของพิพิธภัณฑ์แบบหนึ่ง ที่เรียกกันว่า “พิพิธภัณฑ์มีชีวิต” (Living Museum) ควรค่าแก่การศึกษาและเรียนรู้ถึงการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน

 

ด้วยเหตุนี้เอง สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการจัดระบบพิพิธภัณฑ์ และสร้างเครือข่ายกับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ จึงได้จัดกิจกรรม “พิพิธพาเพลินเชิญเที่ยว ตอน เที่ยวย่านพิพิธภัณฑ์” เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ทั้งนักเรียน นักศึกษา และครอบครัวได้ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในสถานที่ประวัติศาสตร์ บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ความเข้าใจในมรดกทางวัฒนธรรม และความเป็นไทย

 

สำหรับกิจกรรมพิพิธพาเพลินเชิญเที่ยว ตอน เที่ยวย่านพิพิธภัณฑ์ จะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปสัญจรบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6 พิพิธภัณฑ์ป้อมพระสุเมรุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ เป็นต้น ด้วยการนั่งรถรางจำลองที่มีมัคคุเทศก์นำชม นอกจากนี้ ยังมีเกมตอบคำถามและกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเที่ยวชมในรูปแบบต่างๆ เช่น คำประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว ร้อยกรอง เพลง งานจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสมงานออกแบบเครื่องประดับ เสื้อผ้า อาคารสถาปัตยกรรม กราฟิก clips video หรือ ภาพถ่ายต่างๆ เพื่อรับของรางวัลจากมิวเซียมสยาม

 

สนใจร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านพิพิธภัณฑ์ กับกิจกรรม “พิพิธพาเพลินเชิญเที่ยว ตอน เที่ยวย่านพิพิธภัณฑ์” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 18.30 น. โดยในแต่ละวันจะมีรถรางและมัคคุเทศก์นำชม 4 รอบ คือ เวลา 10.00 น., 11.00 น., 12.00 น., และ 13.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2225-2777 ต่อ411 หรือ 414 อีเมล์ info@ndmi.or.th และ เว็บไซต์ www.ndmi.or.th

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลภาพจาก INTERNET