ตำนานของดีกรุงเก่า ศิลปะตีมีดอรัญญิก 

ตำนานของดีกรุงเก่า ศิลปะตี มีดอรัญญิก

 

 กรุงศรีอยุธยาอดีตราชธานีเก่ามายาวนานติดต่อกันถึง 417 ปี เป็นศูนย์รวมของแหล่งอารยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งการประกอบอาชีพหลาย ๆ ด้านของชุมชนต่าง ๆ ที่อพยพมาจากต่างแดนกระจายอยู่ในผืนแผ่นดินไทยจนกลายเป็นตำนาน
นายวิทยา ผิวผ่อง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เล่าถึงการทำมีดอรัญญิกว่า ในสมัยก่อนมีตลาดร้านค้า มีโรงบ่อนอยู่ที่บ้านอรัญญิก ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระ นครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากชุมชนบ้านต้นโพธิ์และชุมชนบ้านไผ่หนอง ประมาณ 3 ก.ม. มีชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้า นำสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมาก
ชาวบ้านในยุคนั้นนำเอามีดไปขาย ชาวบ้านที่ซื้อไปบอกต่อ ๆ กันว่ามีดมีคุณภาพดีต้องเป็นมีดอรัญญิก เลยติดปากกันไป เมื่อหาซื้อมีดต้องไปหาซื้อที่บ้านอรัญญิก ทั้ง ๆ ที่แหล่งทำมีดอยู่ที่บ้านต้นโพธิ์และบ้านไผ่หนอง จึงเป็นที่มาของมีดอรัญญิก ลักษณะเด่นเฉพาะตัวมีดมีความเป็นเลิศทางด้านความทนทานใช้ได้นานเป็นปี ๆ บางชนิดใช้งานได้ตลอดชีวิต มีรอบการตีที่ทำให้เหล็กแน่นแข็งแรง ตัวมีดคมมีความสวยงามประณีต ใช้เหล็กอย่างดี ทำให้คมมีดไม่แตกหรือบิ่น

 

 

ส่วนด้ามมีดจะแตกต่างกัน บางเล่มใช้ไม้อย่างดี บางด้ามมีการฝังมุก มีดทุกเล่มจะมีตราประทับบนตัวมีด แสดงให้เห็นว่าเป็นมีดอรัญญิกอย่างแท้จริงกระทั่งจังหวัดกำหนดให้มีการจัดงานตำนานมีดอรัญญิก เพื่อจะทำให้เห็นคุณค่า และความสำคัญของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะการตีมีดเป็นศิลปะที่ติดตัวมากับบรรพบุรุษ จนขึ้นชื่อมาถึงทุกวันนี้ เป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้กับชาวชุมชนเป็นอย่างมาก
นายละเมียด นามแป้น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอรัญญิก อ.นครหลวง ประธานจัดงาน กล่าวว่า การจัดงานเปิดตำนานมีดอรัญญิกจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29 ม.ค-2 ก.พ. บริเวณโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง ทางเทศบาลสนับสนุนงบประมาณจำนวนกว่า 2 ล้านบาทในการจัดงาน โดยมุ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับมีดอรัญญิก ได้มีโอกาสพบกับผู้บริโภคโดยตรง รวมทั้งจะมีการขายสินค้าพื้นบ้านที่เป็นของดีอีกจำนวนมาก
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถไปไหว้พระที่วัดใหญ่เทพนิมิต ชมศิลปะภาพวาดโบราณที่สวยงาม นอกจากนั้นยังสามารถพักผ่อนในหมู่บ้านโฮมสเตย์ ชมหัตถกรรมการตีมีด นักท่องเที่ยวนอกจากจะได้ชมการตีมีดแบบโบราณแล้วยังสามารถร่วมตีมีดได้อีกด้วย
ตลอดจนการจับจ่ายซื้อสินค้าโอท็อปจาก 16 ตำบลในพื้นที่ อ.นครหลวง และสิ่งสำคัญนักท่องเที่ยวจะเป็นกำลังช่วยขับเคลื่อนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไปโดยเฉพาะ “มีดอรัญญิก” ที่ลือชื่อ