มหัศจรรย์พนมรุ้ง ประตูแห่งกาลเวลา สุริยาสาดส่องตรง 15 ช่องประตู 

สัมผัสความมหัศจรรย์พนมรุ้ง ประตูแห่งกาลเวลา สุริยาสาดส่องตรง 15 ช่องประตู ในงาน “มหัศจรรย์พนมรุ้ง”
จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 4 เมษายน 2553 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีโบราณอันเป็นเอกลักษณ์ และมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

 

 นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นปราสาทหินเก่าแก่ศิลปะขอมโบราณที่รังสรรค์จากภูมิปัญญาอันแยบยลของคนโบราณ แสดงให้เห็นถึงความมีอัจฉริยะในการสร้างปราสาทหิน โดยอาศัยพื้นฐานตามความเป็นไปที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้งซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ศาสนสถานแห่งนี้เป็นเครื่องหมายของศูนย์กลางแห่งจักรวาล บริเวณปราสาทคือเขาพระสุเมรุ ซึ่งถือว่าเป็นสวรรค์ มองลงไปแผ่นดินเบื้องล่างคือโลกมนุษย์ และบริเวณทะเลเมืองต่ำกับหนองบัวราย เปรียบเสมือนมหาสมุทรซึ่งเป็นโลกบาดาล
นอกจากนั้น ถ้ามองไปสุดขอบฟ้าจะเห็นเทือกเขาพนมดงรักเปรียบเสมือนกำแพงแก้ว ซึ่งอยู่สุดขอบของจักรวาลตามความเชื่อของศาสนาฮินดู จึงมีปรากฏการณ์มหัศจรรย์ “สุริยาสาดส่อง 15 ช่องประตู” โดยสามารถชมพระอาทิตย์ตก ในวันที่ 5-6-7 มีนาคม 2553 เวลา 17.17 น. และชมพระอาทิตย์ขึ้น ในวันที่ 2-3-4 เมษายน 2553 เวลา 06.03 น.
ดังนั้น จังหวัดบุรีรัมย์จึงกำหนดจัดงาน “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” ขึ้นระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 4 เมษายน 2553 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ …
พิธีบวงสรวงพนมรุ้ง/การสาธิตการวาดภาพ(เฉพาะวันที่ 6 มีนาคม 2553) การประกวดวาดภาพ การประกวดรำอัปสรา รับประทานอาหารเย็นแบบโฮปบายดินเนอร์ ชมการแสดงแสง สี เสียง “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” (วันที่ 2-3 เมษายน 2553) การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา(วันที่ 20 มีนาคม 2553) การแข่งขันรถยนต์แรลลี่ กรุงเทพฯ บุรีรัมย์(วันที่ 2 เมษายน 2553) ร่วมย้อนยุคกับตลาดนัดโบราณ และสินค้า OTOP ที่จัดทุกเสาร์-อาทิตย์ตลอดเดือนมีนาคม 2553
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ …
– ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 4461 1267
– ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 4461 1957
– อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โทร. 0 4478 2715-6
– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 4451 4447-8 E-mail : tatsurin@tat.or.th