รู้จัก…วัดแก้วฟ้า 

 

วัดแก้วฟ้า ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระครูปลัดไพศาล กิตฺติภทฺโท (บำรุงแคว้น) โดยสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2095 สมัยรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ภายหลังตั้งเมืองนนทบุรีเพียง 3 ปี ชาวบางขนุนได้สร้างวัดแห่งแรกขึ้นที่บ้านธาตุ เป็นศูนย์กลางของชุมชนเรียกว่า “วัดแก้วฟ้า” ในนิราศพระประธมของสุนทรภู่ เมื่อเรือผ่านย่านนี้ได้บรรยายไว้ว่า บางขนุนขุนกองมีคลองกว้าง ว่าเดิมบางชื่อถนนเขาขนของ เป็นเรื่องหลังครั้งคราวท้าวอู่ทอง แต่คนร้องเรียกเพื่อนไม่เหมือนเดิม
สำหรับชื่อ “วัดแก้วฟ้า” น่าจะเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนต้น คือ สมเด็จพระไชยราชาธิราช เสด็จสวรรคตโดยกะทันหัน พระราชโอรสองค์ใหญ่ คือ พระแก้วฟ้า พระชนม์ได้ 11 พรรษา ได้รับการสถาปนาให้ขึ้นครองราชย์แทน ซึ่งขณะนั้น พระเทียรราชา พระอนุชาของพระไชยราชาธิราช เห็นภัยที่จะเกิดขึ้น จึงไปอุปสมบท ณ วัดราชประดิษฐาน ต่อมา สมเด็จพระแก้วฟ้า ครองราชย์อยู่ได้ 1 ปี 2 เดือน ก็ถูก ขุนวรวงศาธิราช กระทำการปลงพระชนม์ ณ วัดโคกพระยา แล้วสถาปนาตนเองขึ้นครองราชย์ได้ 5 เดือน ก็ถูก ขุนพิเรนทรเทพ จับฆ่าและเอาศพเสียบประจานไว้ ณ วัดแร้ง แล้วอัญเชิญ พระเทียรราชา ขึ้นครองราชย์เป็น สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ของพระไชยราชาขึ้นครองราชย์แทน ต่อมา วัดแก้วฟ้า ก็ได้รับการสร้างขึ้นในสมัยนั้น โดยข้าราชบริพารที่มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแก้วฟ้า ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการรำลึกถึง พระเจ้าแก้วฟ้า สืบมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ภายใน “วัดแก้วฟ้า” มีโบราณสถานที่สำคัญ ดังนี้

 

 
พระประธาน เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย ปางมารวิชัย เรียกว่า “หลวงพ่อใหญ่” ทำด้วยศิลาทรายสีแดง ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมถอดเป็นชิ้นๆ ได้ ต่อมาได้ลงรักปิดทองทั้งองค์ สร้างขึ้นมาพร้อมกับอุโบสถหลังเก่า ปัจจุบันซึ่งมีอายุมากกว่า 400 ปี และเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นที่เคารพ ศรัทธา เลื่อมใส ของเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชน ทั้งใกล้และไกลที่มาขอพรจากท่านทำให้โชคดี ชีวิตพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุข
พระอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2114 ขนาด 5 ห้อง เป็นอาคารเครื่องก่อแบบผนังรับน้ำหนักฐานแอ่นโค้ง ด้านหน้ามีพาไล ฝาผนังหุ้มกลองก่ออิฐจรดอกไก่ มีประตูด้านหน้า 2 ประตู ด้านหลังทึบ มีช่องเล็กๆ หลังพระประธาน 1 ช่อง ได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 กรุงรัตนโกสินทร์ สภาพปัจจุบันชำรุดมาก ทางวัดจึงได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อเป็นวิหาร และได้ดำเนินการสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น อยู่ด้านหน้าอุโบสถหลังเก่า

 

– พระพุทธรูปองค์รองทั้งหมดในอุโบสถหลังเก่า ทำด้วยศิลาทรายสีแดงศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย
– สมุดข่อย หรือสมุดไทย ทำด้วยกระดาษจากต้นข่อย ลักษณะแบบไทยมีภาพประกอบเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์อักษร สร้างเมื่อ พ.ศ.2355
– หลวงพ่อยิ้ม พระประธานประดิษฐานในอุโบสถหลังใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกของอุโบสถหลังเก่า
– ใบเสมา ล้อมรอบพระอุโบสถ ทำจากหินทรายแดงลวดลายจำหลักตั้งอยู่บนฐานขาสิงห์มีซุ้มทรงกูบช้างทวิมุข

เจดีย์ มีอยู่ 2 แบบ คือ เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งอยู่มุมกำแพงทั้ง 4 มุม และเจดีย์ย่อมุมไม้ยี่สิบฐานสิงห์ยอดบัว กลุ่มองค์ใหญ่ จำนวน 1 องค์ ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถนอกกำแพงแก้ว

อย่าง ไรก็ตาม ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ได้จำเพาะเจาะจงจัดงานวันเกิดที่ “วัดแก้วฟ้า” เนื่องจากถือเคล็ดเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันเกิด เพราะวัดที่จะเสริมบารมีให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ จะต้องมีชื่อว่า “แก้ว” และ “ฟ้า” เท่านั้น ซึ่งก็ตรงกับ “วัดแก้วฟ้า” ที่สำคัญวัดแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีโบสถ์อายุหลายร้อยปีที่ขึ้นชื่อว่าเมื่อใครไปอธิษฐานขอที่โบสถ์จะสมหวัง ทุกประการ

ขอขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต