อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท 

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

 

 ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๓,๔๓๐ ไร่ ในเขตบ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่แสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศ ซึ่งมีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นหินทรายที่ถูกกระบวนการกัดกร่อนทางธรรมชาติทำให้เกิดเป็นโขดหินน้อยใหญ่รูปร่างต่าง ๆ กัน ปรากฏเป็นหลักฐานเกี่ยวกับชีวิตผู้คนในอดีตที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น พระพุทธบาทบัวบก ตั้งอยู่บริเวณทางแยกซ้ายมือก่อนถึงที่ทำการอุทยานฯ สร้างขึ้นในช่วง พ.ศ. ๒๔๖๓-๒๔๗๗ คำว่า “บัวบก” เป็นชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามป่า มีหัวและใบคล้ายใบบัว ซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าผักหนอก บัวบกนี้คงจะมีอยู่มากในบริเวณที่พบรอยพระพุทธบาท จึงเรียกรอยพระพุทธบาทนี้ว่า “พระพุทธบาทบัวบก” รอยพระพุทธบาทมีลักษณะเป็นแอ่ง ลึกประมาณ ๖๐ เซนติเมตร ลงไปในพื้นหินยาว ๑.๙๓ เมตร กว้าง ๙๐ เซนติเมตร มีงานนมัสการพระพุทธบาทบัวบกในวันขึ้น ๑๓-๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี

 

 

พระพุทธบาทหลังเต่า ตั้งอยู่ในทางทิศใต้ของพระพุทธบาทบัวบก มีลักษณะเป็นรอยพระพุทธบาทสลักลึกลงไปในพื้นหิน ลึกประมาณ ๒๕ เซนติเมตร ใจกลางสลักเป็นรูปดอกบัว กลีบแหลมนูนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดและเนื่องจากพระพุทธบาทแห่งนี้อยู่ใกล้กับเพิงหินธรรมชาติรูปร่างคล้ายเต่า จึงได้ชื่อว่า “พระพุทธบาทหลังเต่า” ถ้ำและเพิงหินต่าง ๆ ตั้งกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณอุทยานฯ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ในระยะทางไม่ไกล ได้แก่ ถ้ำลายมือ ถ้ำโนนสาวเอ้ ถ้ำคน ถ้ำวัวแดง ถ้ำเหล่านี้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่อาศัยของมนุษย์สมัยหิน และได้เขียนรูปต่าง ๆ ไว้ เช่น รูปคน รูปมือ รูปสัตว์ และรูปเรขาคณิต นอกจากนั้น ยังมีลานหินต่าง ๆ คือ ลานหินโนนสาวเอ้ และเพิงหินที่สวยงาม ได้แก่ คอกม้าท้าวบารส หอนางอุสา บ่อน้ำนางอุสา อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา อัตราค่าเข้าชม นักท่องเที่ยวชาวไทย ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ๔๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐๔๒๒๒ ๒๙๐๙ ต่อ ๒๑๘

การเดินทาง

 

อุทยานฯ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานีประมาณ ๖๗ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๒ เส้นอุดรธานี-หนองคาย ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๑๓ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๑ ไปทางอำเภอบ้านผือ ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร แยกขวาประมาณ ๕๐๐ เมตร และตรงไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ อีกประมาณ ๑๒ กิโลเมตร มีแยกขวาเข้าไปประมาณ ๒ กิโลเมตร

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต