ล่องเรือเอี้ยมจุ๊นโบราณ นมัสการ 8 ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ 

ล่องเรือเอี้ยมจุ๊นโบราณ นมัสการ 8 ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ในเทศกาลกินเจ
ชวนลูกหลานมังกร ร่วมสืบสานตำนานกินเจ นมัสการ 8 ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ชมการแสดงงิ้วมรดกโลก ผสานดนตรีจีนเก่าแก่ และชมขั้นตอนการทำขนมโบราณ พร้อมรับประทาน 8 อาหารเจ บนเรือเอี้ยมจุ๊นโบราณ ระหว่างวันที่ 17, 18 , 14 และ 25 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00 16.00 น. ลงเรือที่ท่าเรือศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ เจริญกรุง 24
โดยศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ได้ร่วมกับเรือคุณแม่ พาล่องเรือเอี้ยมจุ๊นโบราณไหว้ 8 ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ อาทิเช่น จีจิงเกาะ, ขึ้นเจดีย์สูง 8 ชั้นของชาวจีนลัทธิเต๋า และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เจียวเอ็งเบี่ย, ตำนานวีรบุรุษ 108 คนของชาวจีนไหหลำ, ฮ่วยสิ่งเอี๊ย, ศาลเจ้าพ่ออัคคี อำนวยพรชีวิตปลอดภัยและความสว่างไสวรุ่งโรจน์ในชีวิต, บ้วนซุนตัว สักการะเทพประธานพิธีกินเจ “เกี๋ยว ฮ้วง ฮุก โจ้ว”

 

 และซึมซับประเพณีกินเจศักดิ์สิทธิ์ ในโรงเจเก่าแก่ของชาวจีนฮกเกี๊ยน เกียนอันเก็ง ศาลเจ้าแม่กวนอิม รางวัลอนุรักษ์ดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชมสถาปัตยกรรมจีนโบราณแท้ โดยช่างชาวฮกเกี้ยน สมัยธนบุรี ซำปอกง นมัสการหลวงพ่อโต การค้ารุ่งเรืองเดินทางปลอดภัย กวนอู ฟังตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้ากวนอู 268 ปี โจวซือกง “เช็งจุ้ยโจวซือ” ตลาดน้อย กับตำนานพิธีกินเจ 100 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2370077- 8 หรือ ดูรายละเอียดที่ www.rivercity.co.th และผู้ที่เดินทางมาลงเรือคุณแม่ ที่ท่าเรือศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ สามารถใช้บริการ River City Shuttle Boat จากสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินมายังศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ได้ฟรี