ตามกลิ่นซิการ์ไปคิวบา 

ตามกลิ่นซิการ์ไปคิวบา
คิวบาเป็นประเทศที่ปกครอง ระบอบคอมมิวนิสต์เพียงประเทศเดียว ในทวีปอเมริกา ทางกายภาพคิวบาเป็นเกาะขนาดใหญ่ โผล่อยู่กลางทะเลแคริบเบียนอยู่ทางทิศใต้ของรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ทางตอนเหนืออยู่ใกล้กับอ่าวเม็กซิโกและด้านตะวันออกอยู่ใกล้กับเฮติ และสาธารณรัฐโดมินิกัน
เดิมคิวบาตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของสเปน แต่ต่อมาก็เกิดการเรียกร้องเอกราชขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐอเมริกา และสหรัฐก็สนับสนุนให้คนของตนขึ้นบริหารประเทศ โดยมีผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมน้ำตาลเป็นแรงจูงใจ อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา “ฟิเดล คาสโตร” สหายผู้เคยร่วมปฏิวัติกับ “เช กูเวรา” ได้เข้ายึดอำนาจ และปกครองคิวบา ด้วยระบอบสังคมนิยม ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 และถูกตัดความสัมพันธ์จากสหรัฐนับแต่นั้นเป็นต้นมาปัจจุบัน ฟิเดล คาสโตร วางมือจากการบริหารประเทศเพราะปัญหาด้านสุขภาพ แต่ก็ให้ ราอูล คาสโตร น้องชาย ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสืบอำนาจแทน และขณะนี้บรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับคิวบาเริ่มดีขึ้น เมื่อสหรัฐได้ บารัก โอบามา เป็นประธานาธิบดี ซึ่งมีนโยบายผ่อนปรนมากกว่า

 

 ไม่ต้องกังวลว่าเดินทางไปคิวบาจะเกิดปัญหา เพราะไทยและคิวบามีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 โดยแต่งตั้งให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโกเป็นเอกอัครราชทูตประจำคิวบาอีกตำแหน่งหนึ่ง และในปี 2546 ได้เปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำสาธารณรัฐคิวบาขึ้น ส่วนรัฐบาลคิวบาได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตคิวบาประจำประเทศไทย ตั้งแต่ ปี 2547 เป็นต้นมา
ผู้คนจากหลายมุมของโลก หากไปเยือนคิวบามักไม่พลาดมุ่งสู่ กรุงฮาวานา เมืองหลวงของประเทศ สามารถใช้เวลาเดินชมย่านเก่าแก่ของเมือง ที่เรียกว่า ลา ฮาบานา เบียคา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนภาพประกอบจให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก อยู่ใกล้ๆ กับ พลาซา เดอ ลา คาทีดรัล เป็นหนึ่งในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม มีทั้ง อนุสาวรีย์ ป้อมปราการ และทาวน์เฮาส์ขนาดใหญ่โตภูมิฐาน มีอายุเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 และ 17 และการที่ประเทศถูกโดดเดี่ยวช่วยให้รักษาสถาปัตยกรรม ของเมืองให้ดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน

หากจะไปคิวบาช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ กรกฎาคม-สิงหาคม และช่วงคริสต์มาส อีสเตอร์ โดยเฉพาะเทศกาลอาจมีค่าใช้จ่ายแพง แต่ช่วงเดือนมกราคมอากาศค่อนข้างดีและผู้คนไม่มากนักเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่น่าสนใจ