วังสระปทุม มรดกความทรงจำแห่งรัก 

พระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม

วังสระปทุม มรดกความทรงจำแห่งรัก ย้อนเวลาหมุนไปเมื่อ 28 เมษายน 2493 บริเวณ “เฉลียงพระตำหนักใหญ่ชั้นบน”อายุนับร้อยปีแห่งนี้ เคยเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงเป็นประธาน
ในอดีตพระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม ยังเคยเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรส ระหว่างสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาพระราชทานน้ำสังข์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2463
ล่าสุด ภาพแห่งความทรงจำในอดีตมากมายเหลานี้ กำลังหวนคืนอีกครั้งในรูปแบบการจัดแสดง “พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า”ณ พระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม ซึ่งได้จัดแสดงห้องต่างๆ ไว้เป็น 3 ช่วงเวลา อาทิ ช่วงสร้างพระตำหนักแล้วเสร็จ และสมเด็จพระบรมราชชนก เสด็จฯ กลับจากต่างประเทศมาประทับอยู่ โดยจัดแสดงที่ห้องพิธีและห้องรับแขกในพระตำหนัก

 

 พาสินี ลิ่มอติบูลย์ และ ชวลี อมาตยกุล กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ห้องนิทรรศการ จัดแสดงเอกสารและของใช้ส่วนพระองค์ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นอกจากนี้ ยังได้จัดแสดง “เจ๊กตู้” เจ๊กหาบตู้ขายของมีป๋องแป๋งแกว่ง ซึ่งสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าโปรดให้เข้าไปขายในวังสระปทุม เพราะมีของถูกๆ แปลกๆ ให้พระราชนัดดาทั้ง 3 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงเลือกซื้อเมื่อครั้งทรง พระเยาว์ เป็นต้น
“พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และเพื่อเป็นการอนุรักษ์พระตำหนักที่สมเด็จพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เคยประทับ
ภายหลังดำเนินการอนุรักษ์ซ่อมแซมแล้วเสร็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปในการเปิดพิพิธภัณฑ์ฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ชวลี อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า กล่าวว่า หลายคนที่เฝ้ารอโอกาสมานาน ในปี 2552 นี้ นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญและครั้งแรกที่ประชาชนทั่วไปจะได้มีโอกาสเข้าชมพระ ตำหนักใหญ่ ภายในวังสระปทุม ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม ถึง 19 ธันวาคมนี้ ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.

 

 

ผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากสถานที่อยู่ภายในวังสระปทุมซึ่งเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-251-3999 ต่อ 201-202 หรือ 02-252-9137 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้จากเว็บไซต์ www.queensavang.org