ลาว โชว์แหล่ง ท่องเที่ยว ต้อนรับ ซีเกมส์ 

ลาวโชว์แหล่งท่องเที่ยวต้อนรับซีเกมส์
การแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ถือเป็นครั้งแรกที่ลาวได้ก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าภาพอย่างเต็มภาคภูมิ จึงเห็นได้ว่าหลายฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างตื่นตัวและเตรียมต้อนรับกับมหกรรมกีฬาที่กำลังเกิดขึ้นในไม่อีกกี่วันข้างหน้านี้
รวมไปถึงธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ดูจะตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ เพราะกีฬาซีเกมส์จะเป็นตัวกระตุ้นการค้าและเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยเหตุนี้หลายฝ่ายจึงเตรียมโปรแกรมและแหล่งท่องเที่ยวไว้ต้อนรับนักกีฬา อย่างเต็มที่ในระหว่างการแข่งขันกีฬาซีเกมสืที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้
นายบัวขาว พมสุวรรณ ประธานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งชาติลาว เล่าให้ฟังว่า สมาคมมีส่วนหนึ่งรับผิดชอบนักท่องเที่ยวและด้านการท่องเที่ยวของนักกีฬาและ สื่อมวลชน ซึ่งสมาคมเฉพาะในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ มีบริษัททัวร์ที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ประมาณ 80 แห่ง และได้มีการเตรียมบุคลากรประมาณ 200 คน เอาไว้สำหรับในการต้อนรับและทำหน้าที่เป็นไกด์นำเที่ยว

 

 

 

 สำหรับโปรแกรมและเส้นทางการท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ นอกจากที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์แล้ว ก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวในแขวงเวียงจันทน์ แหล่งและเส้นทางในต่างแขวงอีกทั้งทางภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศลาว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ที่น่าสนใจมากมาย”
นายเกียรติศักดิ์ เลิศโกมิลพัฒนา เจ้าของกิจการโรงแรมอนุพาราไดซ์โฮเต็ล นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) บอกว่า ขณะนี้ได้ใช้งบประมาณราว 50 ล้านบาท ในการปรับปรุงห้องพักที่มีอยู่จำนวน 50 ห้องใหม่ ให้มีความทันสมัยขึ้น และรวมไปถึงไนต์คลับที่เป็นหนึ่งในสามแห่งของนครหลวงเวียงจันทน์ รวมถึงห้องอาหารของโรงแรมอีกด้วย
ทั้งนี้ โรงแรมอนุพาราไดซ์โฮเต็ล เป็นของโรงแรมที่เก่าแก่ของนครเวียงจันทน์ ตั้งอยู่ในถนนย่านที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจของนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีการเปรียบเทียบกันว่า เป็นย่านเซ็นเตอร์พอยต์ของนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งในย่านนี้จะมีหน่วยงานและธุรกิจตั้งอยู่ เช่น อาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการพัฒนา ร้านค้า ร้านอาหาร ซึ่งขณะนี้ทางโรงแรมได้มีคำสั่งจองห้องพักจากสำนักข่าวแห่งหนึ่ง ในประเทศไทยกว่า 30 ห้องในช่วงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์

สิ่งที่เหลือนับจากนี้ ก็คือ การนับถอยหลังถึงพิธีเปิดการแข่งกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ปลายปีนี้ ต้องจับตาดูว่า จะสร้างความคึกคักทางเศรษฐกิจให้กับสปป.ลาวประเทศเจ้าภาพ และไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านได้มากน้อยเพียงใด