เที่ยวทะเล ชุมพร 

ชุมพร

 

เที่ยวทะเล ชุมพรจังหวัดชุมพร มีชายฝั่งทะเลความยาวทั้งสิ้น 222 กิโลเมตร ซึ่ง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ครอบคลุมชายฝั่งทะเลประมาณครึ่งหนึ่งของ ความยาวทั้งหมด ชายหาดที่สำคัญและสวยงามจะปรากฏตามแนวชายฝั่งเรียงตัวตามแนวเหนือ-ใต้ ได้แก่ อ่าวทุ่งมะขามน้อยและอ่าวทุ่งมะขามใหญ่ อยู่ในเขตอำเภอเมือง เป็นชายหาดที่สงบและสวยงาม มีความยาว 1 และ 3 กิโลเมตร ตามลำดับ หาดทรายรีสวี เป็นชายหาดที่สำคัญและสวยงามของอำเภอสวี หาดอรุโณทัย อยู่ในเขตอำเภอทุ่งตะโก เป็นชายหาดที่ยาว 6 กิโลเมตร เหมาะในการเล่นน้ำเนื่องจากมีความลาดชันน้อย

และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และความเหมาะสมหลายประการ ปี พ.ศ. 2532 กรมป่าไม้จึงสั่งการให้กองอุทยานแห่งชาติ (เดิม) ดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม เพื่อเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติได้จัดตั้งสำนักงานชั่วคราวบริเวณลานชมวิวเขาเจ้าเมืองใน ระยะนี้ใช้ชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติหาดทรายรี” และดำเนินการต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2540 จึงได้ย้ายที่ทำการชั่วคราวมาอยู่ที่บริเวณปากคลองท่าจระเข้ และดำเนินการต่อเนื่องมา

กระทั่งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 จึงได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติอย่างสมบูรณ์ตาม พระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินป่าเลนอ่าวทุ่งคา ป่าอ่าวสวี และเกาะต่าง ๆ ในท้องที่ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว ตำบลปากน้ำ ตำบลท่ายาง ตำบลหาดทรายรี ตำบลทุ่งคา ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร ตำบลวิสัยใต้ ตำบลด่านสวี ตำบลท่าหิน อำเภอสวี ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร”

ซึ่งอุททยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ตั้งอยู่ตามพิกัดภูมิศาสตร์ ระหว่างละติจูด 10 องศา 0218N-10 องศา 3005 N และลองติจูดที่ 99 องศา 0742E 99 องศา 2545E ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 11 ตำบลใน 5 อำเภอ ได้แก่

1. อำเภอปะทิว ได้แก่ ตำบลสะพลี
2. อำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลปากน้ำ ตำบลท่ายาง ตำบลหาดทรายรี ตำบลทุ่งคา ตำบลวิสัยเหนือ
3. อำเภอสวี ได้แก่ ตำบลวิสัยใต้ ตำบลด่านสวี ตำบลท่าหิน
4. อำเภอทุ่งตะโก ได้แก่ ตำบลปากตะโก
5. อำเภอหลังสวน ได้แก่ ตำบลบางน้ำจืด

มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ จด เกาะจระเข้ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ทิศใต้ จด อ่าวท้องครก ตำบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ทิศตะวันออก จด เกาะง่ามใหญ่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ทิศตะวันตก จด ป่าชายเลนอ่าวทุ่งคา สวี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่าน ทำให้ฝนตกชุก คลื่นพายุรุนแรง ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาวอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

 

อุทยานแห่งชาติ

 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรมีเกาะในพื้นที่ถึง 40 เกาะ ที่สำคัญและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่…
เกาะกุลา
เป็นเกาะสัมปทานรังนกมีขนาดใหญ่ อยู่ในเขตอำเภอสวี สภาพทั่วไปของเกาะปกคลุมด้วยป่าดงดิบชื้นมีชายหาดขนาดใหญ่ 2 แห่ง ทิวทัศน์สวยงาม ด้านตะวันตกของเกาะเป็นแนวปะการังชายฝั่งมีสภาพค่อนค้างเสื่อมโทรมส่วนด้าน อื่น ๆ เป็นปะการังที่ปรากฏบนโขดหิน มีสภาพดี เกาะกุลามีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 0.108 ตารางกิโลเมตร
เกาะง่ามน้อย
เป็นเกาะสัมปทานรังนกเช่นกัน ลักษณะทั่วไปคล้ายเกาะง่ามใหญ่แต่มีขนาดความสูงน้อยกว่าแนวปะการังแบบริม ฝั่ง พบบริเวณด้านตะวันตกของเกาะ ส่วนด้านตะวันออกจะเป็นปะการังบนโขดหิน สภาพปะการังมีสภาพสมบูรณ์ดี เกาะง่ามน้อยนี้ได้รับความนิยมในการดำน้ำแบบ SCUBA เช่นเดียวกัน บริเวณเกาะง่ามน้อยมักมีการพบเห็นฉลามวาฬ (Whale Shark) ได้บ่อยครั้ง
เกาะง่ามใหญ่
เป็นเกาะสัมปทานรังนก อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร ลักษณะของเกาะเป็นผาหินสูงชัน เกาะง่ามใหญ่มีพื้นที่แนวปะการัง 0.038 ตารางกิโลเมตร แนวปะการังปรากฏทางด้านทิศตะวันตก เป็นแนวปะการังริมฝั่งระดับความลึก 4-5 เมตร ส่วนใหญ่มีสภาพสมบูรณ์ดีจัดได้ว่าสวยที่สุดในบริเวณทะเลอ่าวไทย ส่วนทางทิศตะวันออกเป็นปะการังบนโขดหินมีสภาพสมบูรณ์ดีมาก ด้านเหนือของเกาะมีหินแพ หรือหินหลักง่ามมีสภาพปะการังบนโขดหินที่สมบูรณ์ดี เกาะง่ามใหญ่เป็นแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาดำน้ำแบบ SCUBA และเป็นเกาะที่อุดมไปด้วยปะการังดำและปลาหลากหลายชนิด
เกาะจระเข้
เกาะจระเข้เป็นเกาะขนาดเล็กในอ่าวทุ่งวัวแล่น อยู่เหนือสุดของอุทยานแห่งชาติในเขตอำเภอประทิว อยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 11 กิโลเมตร ด้านทิศตะวันตกมีหาดหินและหาดทรายขาวนวลสะอาดตา รอบ ๆ เกาะมีแนวปะการังและดอกไม้ทะเล มีฝูงปลาหลากหลายชนิดอาศัยอยู่อย่างชุกชุม
เกาะทองหลาง
เป็นเกาะสุดท้ายในเขตอำเภอเมือง มีขนาดปานกลาง เป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนเนื่องจากมีหาดทรายสวยงามและเหมาะ กับการเล่นน้ำ และดำน้ำดูปะการัง แนวปะการังของเกาะทองหลางก่อตัวได้รอบเกาะโดยด้านตะวันออกเป็นแนวปะการังบน โขดหิน ส่วนด้านตะวันตกเป็นแนวปะการังชายฝั่ง ในอดีตด้านตะวันตกนี้แนวปะการังจะมีความสวยงามสมบูรณ์มาก แต่ในปัจจุบันด้วยปัจจัยหลายประการ ทั้งจากกิจกรรมของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม แนวปะการังในด้านนี้ โดยเฉพาะส่วนที่เป็นแนวราบ (Reef flat) ปะการังตายลงเป็นอันมาก เหลือเพียงส่วนที่เป็นแนวขอบ (reef edge) และแนวลาดชัน (reef slope) ที่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์อยู่ เกาะทองหลางมีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 0.15 ตารางกิโลเมตร
เกาะทะลุ
เป็นเกาะขนาดเล็กตัวเกาะปรากฏโพรงถ้ำอยู่ทั่วไป บางแห่งจะทะลุถึงกันจะเกิดเป็นสะพานหินธรรมชาติ (Natrual Bridge) แนวปะการังริมฝั่งปรากฏอยู่ทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ มีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง ส่วนทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกจะเป็นปะการังบนโขดหิน มีสภาพค่อนข้างดี เกาะทะลุมีพื้นที่ปะการังประมาณ 0.026 ตารางกิโลเมตร
เกาะมาตรา
เป็นเกาะขนาดใหญ่ในเขตอำเภอเมืองชุมพร เป็นเกาะที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวและดำน้ำดูปะการัง เนื่องจากมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยงาม และมีฝูงปลาชุกชุม เกาะมาตรามีพื้นที่แนวปะการังทั้งสิ้น 0.489 ตารางกิโลเมตร แนวปะการังเป็นแบบแนวปะการังชายฝั่งก่อตัวอยู่รอบเกาะมีระดับความลึกประมาณ 8 เมตร แนวปะการังมีความสวยงามมีสภาพสมบูรณ์ดีถึงดีมาก จึงเป็นแหล่งดำน้ำที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมดูปะการัง นักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืนได้เพราะมีบ้านพัก ในราคาไม่แพงและมีสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจคือ ปูไก่ ออกหากินเวลากลางคืน เวลาเดินจะมีเสียงร้องคล้าย ลูกไก่ เพราะเนื่องจากก้ามทั้งสองข้างเกิดการเสียดสีกัน ทำให้เกิดเสียงดังขึ้นมา
เกาะรังกาจิว
เป็นเกาะสัมปทานรังนกอยู่ในเขตอำเภอเมือง มีขนาดปานกลาง เป็นเกาะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ เคยเสด็จประภาสเพื่อทอดพระเนตรการเก็บรังนกบนเกาะนี้ จำนวน 3 ครั้ง และได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ของพระองค์ไว้บนผนังหินปากถ้ำ ทางด้านใต้ ซึ่งยังคงปรากฏเป็นหลักฐานจนถึงปัจจุบัน เกาะรังกาจิว มีชายหาดสวยงาม แนวปะการังแบบชายฝั่ง ปรากฏบริเวณด้านตะวันตกของเกาะ มีสภาพสมบูรณ์ดีมาก ส่วนด้านอื่น ๆ เป็นโขดหิน พบปะการังได้บ้างเล็กน้อย รวมเป็นพื้นที่แนวปะการังทั้งสิ้น 0.025 ตารางกิโลเมตร
เกาะหลักง่าม
เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ทางทิศใต้ของเกาะง่ามน้อย มีลักษณะเป็นหินโผล่กลางน้ำ แนวปะการังเป็นแบบแนวปะการังริมฝั่ง ปรากฎอยู่รอบเกาะมีระดับความลึก 10-12 เมตร มีสภาพสมบูรณ์ดี เกาะหลักง่ามมีพื้นที่เป็นแนวปะการัง 0.05 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งดำน้ำแบบ SCUBA เช่นกัน
เกาะอีแรด
บนน่านน้ำของทะเลชุมพรนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิดแล้ว ยังมีเกาะที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้คล้ายกับสัตว์ป่าชนิดหนึ่ง นั่นคือแรด เนื่องจากรุปทรงของเกาะทางตอนใต้ของทะเลชุมพรแห่งนี้ไปละม้ายคล้ายคลึงกับ แรด ชาวบ้านจึงเรียกขานเกาะนี้ว่า เกาะอีแรด สังเกตให้ดีจะเห็นนอแรดอยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะไม่ไกลจากด้านเหนือของ เกาะอีแรดจะเห็นภูเขาหินปูนขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันไปจำนวน 3 ก้อน โผล่ขึ้นจากผิวน้ำเชื่อกันว่าเป็นหลักที่เอาไว้ผูกแรด ชาวบ้านจึงเรียกภูเขาเหล่านี้ว่า หินหลักแรด
เกาะอีแรดเป็นเกาะขนาดปานกลาง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ห่างจากฝั่งเป็นระยะทาง 3.7 กิโลเมตร เกาะแห่งนี้เป็นเกาะหินปูน ไม่มีชายหาดหรือที่ราบสำหรับขึ้นเกาะด้านล่างเป็นโขดหินมีแนว ปะการังที่สวยงาม ดอกไม้ทะเลที่สีสวยสด และฝูงปลานานาชนิด เกาะอีแรดห่างออกไปเพียง 350 เมตร รอบ ๆ หินหลักแรดมีแนวปะการัง และดอกไม้ทะเลเป็นจำนวนมาก

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ทางอุทยานฯ ได้จัดทำสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนไว้บริการนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจสภาพป่าและสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน สะพานทางเดินเริ่มจากที่จอดรถ ทอดตัวผ่านศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ภายในอาคารมีนิทรรศการ) ผ่านแปลงปลูกป่าโกงกางที่อุทยานแห่งชาติ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดชุมพรร่วมกันปลูกไว้ จากนั้นลดเลี้ยวเข้าป่าชายเลนตามธรรมชาติซึ่งอยู่เลียบคลอง บริเวณริมคลองมีท่าเรือเล็ก ๆ สำหรับลงเรือข้ามคลอง เพื่อไปขึ้นสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติที่อยู่อีกฟากของคลอง ตลอดทางเดินจะมีป้ายสื่อความหมายเกี่ยวกับสภาพป่าและสิ่งมีชีวิตในป่าชาย เลนเป็นระยะ ๆ
บริเวณใกล้เคียงกันบนยอดเขาโพงพาง เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่เหมาะที่จะชมพระอาทิตย์ขึ้น-ตก ท้องทะเล เกาะต่าง ๆ เวิ้งอ่าว และพื้นป่าชายเลนที่กว้างใหญ่ สำหรับผู้ที่ต้องการพักค้างแรม ทางอุทยานฯ มีบ้านพัก สถานที่กางเต็นท์ ไว้ให้บริการบริเวณเขาโพงพาง

แหล่งดำน้ำ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เป็นแหล่งที่ได้รับความนิยมจากนักดำน้ำอีกแห่งหนึ่งทางฝั่งทะเลอ่าวไทย มีแหล่งดำน้ำได้แก่ เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย เกาะหลักง่าม เกาะทะลุ และเกาะมาตรา สามารถพบสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลได้แก่ ปะการังแข็ง ปะการังอ่อน ปะการังดำ ถ้วยทะเล ฟองน้ำครก ดอกไม้ทะเล แมงกระพรุน ปลาในแนวปะการัง เช่น ปลาการ์ตูน ปลาผีเสื้อ ปลาสินสมุทร ปลาสลิดหินสีฟ้า ปลาตาโต หอยชนิดต่าง ๆ เช่น หอยหน้ายักษ์ หอยเบี้ยเสือดาว หอยมือเสือ หอนหน้ายัก หอยแมงป่อง เป็นต้น สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ได้แก่ วาฬ โลมา ฉลามวาฬ กระเบนราหู และเต่าตนุ

สิ่งอำนวยความสะดวก
มีบ้านพักให้บริการแก่นักท่องเที่ยว มีบริการ ร้านอาหารจำนวน 2 แห่ง บริเวณ อ่าวทุ่งมะขามน้อย และบริเวณเขาโพงพาง
ลานกางเต็นท์ : อุทยานแห่งชาติจัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์และเต็นท์ไว้ให้บริการนักท่อง เที่ยว การสำรองที่พักเต็นท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่พักเต็นท์ได้ กับอุทยานแห่งชาติโดยตรง มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาขอรับบริการข้อมูลได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 8.00 – 16.30 น.
หอส่องสัตว์ : ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และนิทรรศการ จำนวน 1 แห่ง

การเดินทาง
รถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) มุ่งหน้าสู่จังหวัดชุมพร เมื่อถึงสี่แยกปฐมพร เลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ 8 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองจังหวัดชุมพร
จากตัวเมืองจังหวัดชุมพร ไปตามทางหลวงจังหวัด หมายเลข 4001 ระหว่างอำเภอเมืองกับปากน้ำชุมพร ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ก่อนจะถึงปากน้ำชุมพร จะพบสามแยกทางไปหาดทรายรี ให้เลี้ยวขวา เมื่อเลี้ยวขวาเข้ามาอีก 20 เมตร จะพบทางแยกให้เลี้ยวขวาอีกครั้งไปตามถนน รพช. สายบ้านมัทรี หาดทรายรี ประมาณ 9 กิโลเมตร ก็จะพบป้ายทางเข้าอุทยานแห่งชาติ เลี้ยวขวาประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เครื่องบิน
ปัจจุบันจังหวัดชุมพรมีท่าอากาศยาน เพื่อรองรับการเดินทางทางอากาศโดยตั้งอยู่ที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รถไฟ
การเดินทางโดยรถไฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 – 9 ชั่วโมง แล้วแต่ประเภทของขบวนรถสามารถเลือกการเดินทางได้ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน เนื่องจากมีขบวนรถหลายขบวนในแต่ละวัน โดยขึ้นรถไฟได้ที่สถานีกรุงเทพฯ และสถานีธนบุรี
รถโดยสารประจำทาง
จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ โดยสารรถสายกรุงเทพฯ – ชุมพร ระยะทาง 500 กิโลเมตร ถึงจังหวัดชุมพร และจากจังหวัดชุมพร โดยสารรถสองแถวมายังอุทยานแห่งชาติ ระยะทาง 23 กิโลเมตร

สถานที่ติดต่อ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร หมู่ที่ 5 บ้านโพงพาง ต.หาดทรายรี อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 86120 โทรศัพท์ 0 7755 8144-6 โทรสาร 0 7755 8144 อีเมล mukochumphon@yahoo.com

 

ขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต