ไหว้พระ…ในเมืองสงขลา 

ไหว้พระ…ในเมืองสงขลา
คำขวัญประจำจังหวัดสงขลา … นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์ค้าแดนใต้

 

วัดเอกเชียงแสน เดิมชื่อวัดเอก ประดิษฐานพระพุทธรูปทำด้วยหินปะการังซึ่งนับถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันได้หล่อปูนครอบพระพุทธรูปองค์เดิมไว้ พระพุทธรูปองค์นี้มีหน้าตักกว้าง 70 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตรวัดแหลมบ่อท่อ เล่ากันว่าผู้สร้างบ่อน้ำนี้คือ พระสงฆ์รูปหนึ่งชื่อ พระสินนารายณ์ และคารวาส ชื่อ ขุนวิชัยพรหมศานส์ ซึ่งเดินทางจากประเทศอินเดียสู่กรุงศรีอยุธยา บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้มีน้ำสะอาดใสตลอดปี

วัดถ้ำตลอด บ้านถ้ำตลอด ม. 6 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย ตามถนนสาย รพช. (ต.สะบ้าย้อย-เขาแดง) บริเวณวัดมีถ้ำสวยงาม คือ “ถ้ำตลอด” เป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ผ่านทะลุออกไปอีกฟากหนึ่งของภูเขา บริเวณถ้ำมีพระพุทธรูปเก่าแก่ สร้างด้วยไม้โบกปูนซีเมนต์อายุหลายร้อยปี วัดแห่งนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ.2219 เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป มีพระพุทธรูปปางสมาธิ ปางไสยาสน์ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ประมาณ 100 องค์ ปากถ้ำมีรูปยักษ์ขนาดใหญ่ สูง 6 เมตร

 

วัดถ้ำเขารูปช้าง อยู่ห่างจากตลาดปาดังเบซาร์ราว 13 กิโลเมตร ภายในวัดมีถ้ำซึ่งมีหินงอกหินย้อยอันวิจิตรงดงาม แบ่งออกเป็นห้องหลายห้อง รอบบริเวณมีบรรยากาศสงบร่มรื่น

วัดจะทิ้งพระ ห่างจากที่ว่าการ อ.สทิงพระ ราว 200 เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1542 ภายในมีโบราณสถานศิลปะสมัยศรีวิชัยที่น่าสนใจอาทิเช่น เจดีย์พระมหาธาตุ วิหารพระพุทธไสยาสน์ หอระฆัง

 

วัดพะโค๊ะ หรือวัดราชประดิษฐาน อยู่บริเวณเขาพัทธสิงค์ ใน ต.ชุมพล อ.สทิงพระ เป็นวัดจำพรรษาของ สมเด็จพะโค๊ะ หรือ หลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด อันเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป

 

 

วัดสีหยัง อ.ระโนด สร้างในสมัยศรีวิชัย เดิมในสมัยอยุธยาเรียกวัดนี้ว่า วัดสีกุยัง มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ควรค่าแก่การชม เช่น ฐานเจดีย์ อุโบสถ เทวรูปสำริด

วัดเจดีย์งาม อ.ระโนด สร้างในสมัยศรีวิชัย เป็นวัดหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับวัดพะโคะในสมัยอยุธยา

วัดท้ายยอ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2311 ด้านในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานสำฤทธิ์ห่มจีวรลายดอกพิกุล ลงรักปิดทอง มีกุฏิเรือนไทยอายุกว่าสองร้อยปี หลังคามุงกระเบื้องดินเผาเกาะยอ สร้างขึ้นตามหลัก “มาตราสูตร”

วัดเขากุฏิ โบราณสถานสำคัญคือเจดีย์สมเด็จเจ้าเกาะยอ ช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 มีงานห่มผ้าเจดีย์เพื่อนมัสการสมเด็จเจ้าเกาะยอ อดีตเจ้าอาวาสซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวเกาะยอ

วัดสุวรรณคีรี ต.หัวเขา อ.สิงหนคร ถือเป็นวัดประจำตระกูล ณ สงขลา มีโบราณสถานที่สำคัญ เช่น พระเจดีย์แบบจีน หน้าพระอุโบสถเป็นเจดีย์ 7 ชั้น ศาลเจ้าของเจ้าพระยาวิเชียรคีรี ที่นับถือของชาวประมง