แหล่งวิปัสสนากรรมฐาน สติมา ปัญญาเกิด 

แหล่งวิปัสสนากรรมฐาน สติมา ปัญญาเกิด

 

รวมแหล่งปฏิบัติธรรมในกรุงเทพฯ มาฝากกันในยุคสมัยที่มีแต่ความเร่งรีบ ปัญหาความเสื่อมโทรมของจิตใจและสังคมรุนแรงขึ้นทุกที การศึกษาธรรมะเป็นหนทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อความรู้แจ้งและสงบสุข สำหรับใครที่เคยคิดว่าการการปฏิบัติธรรมต้องไปเฉพาะวัดตามต่างจังหวัดเท่านั้น จริงๆ แล้วกรุงเทพฯ ก็มีสถานที่ปฏิบัติธรรมมากมาย แต่มีที่ไหนบ้างนั้น เรารวบรวมมาบอกคุณแล้ว
เสถียรธรรมสถาน
ซอยวัชรพล กรุงเทพฯ ก่อตั้งโดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุด สอนเจริญภาวนาแบบอานาปานสติ คือการฝึกจิตด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออก เป็นการฝึกสมาธิขั้นพื้นฐาน ช่วยดึงจิตให้กลับมาที่ลมหายใจ ผลคือจิตใจสงบ มีสมาธิในการทำงานดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการทำวัตรเช้า-เย็น ฟังธรรม และสอนสมาธิในทุกอิริยาบถ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน และโยคะสมาธิ โดยผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนต้องถือศีล 8 ถ้าต้องการค้างคืนต้องเขียนใบลงทะเบียนล่วงหน้า สามารถไปได้ตั้งแต่วันศุกร์- อาทิตย์ โทร.0 2510 6997
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
ถ. มหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ ที่นี่เน้นการสอนสติปัฎฐาน 4 ซึ่งเป็นการฝึกใช้สติ ในการกำหนดรู้และกำหนดลมหายใจแบบยุบหนอพองหนอ ช่วยให้คุณมีสติ รู้ความจริงของธรรมชาติ ไม่ถูกครอบงำจากกิเลส สอนแบบเคร่งครัด เพราะห้ามอ่าน เขียน ดูทีวี ฟังวิทยุ และพูดคุยกันหากไม่จำเป็น สามารถเลือกไปปฏิบัติได้ 3 ช่วง คือ 07.00 น.-10.00 น. 13.00-16.00 น. และ 18.00-21.00 น. หรือจะปฏิบัติแบบค้างคืน ทั้งนี้ต้องแจ้งให้วัดทราบก่อนล่วงหน้า โทร.0 2222 6011

  

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
ติดกับห้างสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ใครที่ทำงานอยู่ใจกลางเมือง สามารถเดินทางไปทำบุญก่อนไปทำงานได้ โดยเวลา 07.00 น. จะมีการทำบุญใส่บาตรต่อด้วยการฟังเทศน์ ที่ศาลาพระราชศรัทธา นอกจากนี้ที่นี่ยังมีกิจกรรมหลากหลายให้ผู้สนใจได้ศึกษาธรรมะ อาทิ ฝึกอบรมสมาธิและเจริญกรรมฐาน โดยทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 น. ทางวัดจะนิมนต์พระจากต่างจังหวัดมาเทศน์และสอนปฏิบัติธรรม ถ้าต้องการค้างคืนสามารถลงทะเบียนปฏิบัติธรรมได้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยต้องสวมชุดขาวและเตรียมสำเนาบัตรประชาชนไปด้วย โทร.0 2658 3885
วัดชลประทานราชรังสฤษฎิ์
ถ.ติวานนท์ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เน้นเรื่องการปฏิบัติทั้งยังมีกิจกรรมมายให้ทำ ช่วยให้เข้าถึงธรรมะได้ง่ายและรู้เท่าทันเหตุแห่งทุกข์และความผิดหวัง ช่วยให้ทำใจสงบและเกิดปัญญาแก้ไขปัญหา ในวัดมีโรงเรียนพุทธธรรมเพื่อให้ประชาชนมาปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน โดยจะมีเทศน์ให้ฟังตลอด ทุกวันอาทิตย์จะมีการตักรบาตร ส่วนการปฏิบัติธรรมแบบค้างคืนมีเฉพาะช่วงเข้าพรรษา วันศุกร์-วันอาทิตย์ โทร.0 2583 8845
วัดสังฆทาน
อ.เมือง จ. นนทบุรี สามารถไปนวชเนกขัมมปฏิบัติหรือการบวชไม่โกนผมได้ทุกวัน มีทั้งบวชเดี่ยวและบวชหมู่ โดยฝึกปฏิบัติธรรมด้วยการพิจารณาอาหารมื้อเดียว สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม ถือศีลแปด และการปฏิบัติ เนสัชชิก คือการปฏิบัติธรรม ยืน เดิน นั่ง ตลอดทั้งคืน ให้ประโยชน์ในการศึกษาเรื่องทุกข์ และเพิ่มแรงใจในการแก้ปัญหา โทร.0 2447 0799
วัดยานนาวา
ถ.เจริญกรุง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ วิปัสสนากรรมฐานด้วยวิธีเพ่งกสิณ คือการฝึกจิตด้วยการจ้องมองวัตถุเพื่อให้จิตนิ่งและมีสมาธิ โดยทางวัดจะอบรมทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-17.00 น. นอกจากนี้ ยังมีการเดินจงกรม ฟังเทศน์ ทำวัตรเช้า-เย็น และนั่งสมาธิ สำหรับคนไม่มีพื้นฐานที่นี่มีโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยทางวัดจัดอบรมปีละประมาณ 3 ครั้ง สอบถามโทร.0 2672 3216