เทคนิคการขับรถขึ้นดอย 

 

เทคนิคการขับรถขึ้นดอย
ช่วงต้นฤดูหนาวแบบนี้ เราก็ต้องเที่ยวตามภูตามดอย ทักษะการขับรถขึ้นลงในทางชันและคดเคี้ยวบนภูเขา จึงจำเป็นต้องงัดเอามาทบทวนปัดฝุ่นกันให้คุ้นเคย เอ้า ติดตามกันเลยแล้วกัน
1.การขับขึ้นที่สูงควรใช้ความเร็วแต่พอดี สำคัญที่สุดอย่าปล่อยเกียร์ว่างในช่วงลงเขา เพราะว่าจะไม่สามารถควบคุมความเร็วของรถได้ ตายอย่างเขียดแน่นอน2.การใช้เกียร์ ให้ดูจากรอบเครื่องตามความเหมาะสมของความชัน ถ้าคิดจะเปลี่ยนเกียร์ให้ทำก่อนขึ้น เวลาลงที่ลาดชัดให้ระวังให้มาก สมาธิอยู่ที่ถนนและพวงมาลัย ให้แตะเบรกช่วยเพื่อลดความเร็วของรถ โดยแตะปล่อย แตะปล่อย อย่าแตะค้าง เพราะผ้าเบรกจะไหม้

3.การขับรถบนเขาต้องเจอกับทางโค้งอย่างแน่นอน หากเป็นโค้งที่มองไม่เห็น ก็ใช้สัญญาณแตร อย่าวิ่งจี้คันหน้า เวลาจะแซง อย่าแซงกระชั้นชิด ดูให้ดี ถ้าเห็นว่าข้างหน้าโล่ง ปลอดภัยแล้ว ค่อยกดคันเร่งส่งเลย

4.การขับรถบนทางโค้งต่อเนื่องรูปตัว s จงมองให้ไกล มองให้ลึก เมื่อแน่ใจว่าทางว่างไม่มีรถสวนมา ให้ถอนคันเร่งลงแล้วเสียบตัดโค้งในแนวการขับเป็นเส้นตรงที่สุด เพื่อลดอัตราการเหวี่ยงของตัวรถ แต่การขับลักษณะนี้ ถ้าไม่แน่ใจเส้นทางข้างหน้าหรือวิสัยทัศน์ไม่ดี ควรขับทางโค้งธรรมดา อยู่ในทางของเราเอง

ป้ายเตือนสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ริมทางมีความสำคัญมาก จะบอกลักษณะทางข้างหน้าที่จะเจอ ควรใส่ใจดู และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด