กระบี่ เดินหน้าแก้ปัญหาจราจร อ่าวนาง รับท่องเที่ยว 

กระบี่เดินหน้าแก้ปัญหาจราจรอ่าวนางรับท่องเที่ยว
จะทำการจำกัดจำนวนรถ ทั้งรถสี่ล้อเล็กและรถมอไซด์พ่วงข้าง โดยจะไม่อนุญาตให้เพิ่มจำนวนอีกต่อไป ลดปัญหาการวิ่งรับจ้างกันสะเปะสะปะ …
วันนี้ (5ก.ย.) นายธีรยุทธ์ ประเสริฐผล ขนส่งจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางชนส่งได้ประชุมการปัญหาการจราจรตามแหล่งท่องเที่ยวชายหาดอ่าวนางและหาดนพรัตน์ธารา ต.อ่างนาง อ.เมืองกระบี่ โดยมีผู้ประกอบการรถยนต์สี่ล้อเล็กโดยสารที่อ่าวนางจำนวน กว่า 40 คันเข้าร่วม ทั้งนี้ได้พูดคุยและทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งกฎระเบียบการขออนุญาตประกอบการขนส่ง รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะที่ผ่านมามีการวิ่งรับจ้างกันสะเปะสะปะ ไม่มีการควบคุม ทำให้จำนวนรถมีเพิ่มขึ้นยากแก่การควบคุม และบ่อยครั้งมีปัญหากับรถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้างที่มีอยู่เดิม

 

 สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น นายธีรยุทธ์ กล่าวอีกว่า เบื้องต้นก็จะทำการจำกัดจำนวนรถ ทั้งรถสี่ล้อเล็กและรถมอไซด์พ่วงข้าง โดยจะไม่อนุญาตให้เพิ่มจำนวนอีกต่อไป ซึ่งจากการตรวจสอบจำนวนรถสี่ล้อเล็กที่ขออนุญาตวิ่งรับจ้างมีอยู่จำนวน ประมาณ 80 คัน ก็จะจัดให้อยู่ภายใต้ความดูแลของขนส่งจังหวัด ส่วนรถมอเตอร์พ่วงข้างมีอยู่ประมาณ 140 คัน ทาง อบต.อ่าวนาง ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่จะเป็นผู้จัดระเบียบและจะไม่มีการเพิ่มจำนวนอีกเช่นกัน

ขนส่งจังหวัดกระบี่ กล่าวอีกว่า หลังจากนี้ก็จะมีการกวดขันจับกุมกันอย่างจริงจัง ทั้งรถยนต์สี่ล้อเล็ก และมอเตอร์ไซด์พ่วงข้างเพราะถือว่าที่ผ่านมา ทางขนส่งจังหวัดได้เปิดโอกาสให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ส่วนรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่ถือว่าตามกฎหมายยังไม่ถูกต้องนั้น หากว่าผู้ประกอบการรายใดต้องการจะเลิกและเปลี่ยนมาใช้รถสี่ล้อเล็กวิ่ง รับจ้างแทน ทางขนส่งจังหวัดก็ยังเปิดโอกาสให้ แต่ทั้งนี้ต้องเลิกวิ่งรถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้างอย่างเด็ดขาด