ท่องเที่ยวหน้าฝน ยลน้ำตกงามมากกว่า 50 แห่ง 

 

ท่องเที่ยวหน้าฝน ยลน้ำตกงามมากกว่า 50 แห่งสายฝนที่โปรยปรายจากฟ้าสู่พื้นดินนับเป็นมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดและจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาชื่นชมกับแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำ อาทิ นั่งเรือชมทิวทัศน์ข้างทางศึกษาวิถีชีวิตริมน้ำ กิจกรรมล่องแก่ง เดินป่าท่องไพรหน้าฝน หรือชมน้ำตกสวยๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติทั่วฟ้าเมืองไทย โดยเฉพาะน้ำตกที่อยู่ใกล้ เมืองหลวง อย่างเช่นน้ำตกในเขตมรดกโลกแห่งใหม่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทับลานปางสีดา ตาพระยา หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์เขาอ่างฤาไน ในพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทราที่มีน้ำตกมากถึง 50 แห่งที่นักท่องเที่ยวที่นิยมชมน้ำตกต้องแวะมาชื่นชมกับความเย็นฉ่ำของสาย น้ำก่อนจะหมดฝนในต้นฤดูหนาวนี้

เริ่มต้นบนถนนสายน้ำตกจากกรุงเทพฯ ชมน้ำตกน้อยใหญ่ที่จังหวัดนครนายก ได้แก่…

1. “น้ำตกกะอาง” อ.บ้านนา (จ.นครนายก) มีลักษณะเป็นลานหินกว้าง มีน้ำตกไหลผ่านตามช่องหิน มีน้ำมากช่วงกลางฤดูฝน

2. ขับรถเข้าตัวเมืองนครนายกแวะเที่ยวโรงเรียนเตรียม ทหารชมพิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงท่าจีน หรือชมโรงเรียนนายร้อย จปร. เล่นกิจกรรมทางทหารและชมพิพิธภัณฑ์ทางทหาร ชมน้ำตกงามนาม “น้ำตกเขาชะโงก” (จ.นครนายก)

3. เข้าตัวเมืองจากนั้นใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 3049 จากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ชม “น้ำตกลานรัก” (จ.นครนายก) เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากสายธารเล็กๆ ไหลผ่านลานหินกว้างเลียบเชิงเขาเตี้ยๆ มีน้ำเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น

4. ย้อนกลับมาเส้นเดิมขับต่อไปอีกนิดจะพบกับสามแยกไฟแดง สังเกตป้ายชี้ทางไป “น้ำตกสาริกา” จากแยกไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงทางเข้าตัวน้ำตก “น้ำตกสาริกา” (จ.นครนายก) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สายน้ำไหลตกจากหน้าผาสูงชันเป็นทอดๆ ถึง 9 ชั้น ชั้นที่สูงที่สุดประมาณ 200 เมตร แต่ละชั้นมีอ่างรับน้ำเล่นน้ำได้ มีน้ำมากเฉพาะช่วงฤดูฝน และมีทางเดินเข้าสู่น้ำตกชั้นล่าง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

5. ย้อนกลับมาเส้นเดิมเลี้ยวซ้าย นักท่องเที่ยวจะต้องไม่พลาดแวะเยือนน้ำตกตกแต่ง “อุทยานวังตะไคร้” (จ.นครนายก) เป็นอุทยานที่ได้รับการตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้และมีลำธารไหลผ่าน ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

6. ถัดไปอีกนิดจะถึง “น้ำตกนางรอง” (จ.นครนายก) เป็นน้ำตกขนาดกลางไม่สูงนัก จากกลางสะพานข้ามลำห้วยจะมองเห็นน้ำตกที่ไหลลดหลั่นลงมาตามโขดหินเป็นทาง ยาวประมาณ 100 เมตร มีน้ำมากและไหลแรงในช่วงฤดูฝน ลงเล่นน้ำได้ช่วงลำห้วยด้านล่าง

สำหรับกิจกรรมเดินป่าท่องไพรในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกก็มีหลายเส้นทาง ซึ่งแต่ละเส้นทางจะต้องมีน้ำตกเข้ามาเป็นตัวเอกเสมอ เช่น…

7. น้ำตกนางรอง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เขต จ.นครนายก จะผ่าน “น้ำตกไทรยองหิน” (จ.นครนายก)

8. “น้ำตกเหวมเหสัก” (จ.นครนายก)

9. น้ำตกตาดตาโม่ง (จ.นครนายก)

10. น้ำตกตาดตาภู่ (จ.นครนายก)

11. น้ำตกมะนาว (จ.นครนายก) รวมระยะทาง 25 กิโลเมตรใช้เวลา 3 วัน 2 คืน

12. และจากน้ำตกนางรอง น้ำตกแม่ปล้อง ผ่านคลองวังตะไคร้ ห้วยสมพุงใหญ่ จนถึง “น้ำตกแม่ปล้อง” (จ.นครนายก) ระยะทางไปกลับ 16 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน เป็นต้น

13. ก่อนออกจากตัวเมืองนคร นายกไปยังจังหวัดปราจีนบุรี แวะพักที่ “น้ำตกวังม่วง” อ.ปากพลี (จ.นครนายก) ธารน้ำไหลผ่านแนวหินมาเป็นระยะๆ แล้วไหลมายังอ่างรับน้ำสุดท้าย สภาพโดยรอบเป็นผืนป่าสีเขียว

14. ใกล้ๆ น้ำตกวังม่วงจะมีอ่างเก็บน้ำวังบอน ซึ่งจะมีน้ำตกขนาดเล็กที่ มีลำธารไหลมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำวังบอน “น้ำตกวังบอน” (จ.นครนายก) เป็นน้ำตกหนึ่งที่อยู่ในกิจกรรมโรยตัว 4 หน้าผา 5 น้ำตก ประกอบด้วยน้ำตก

15. “น้ำตกธารรัตนา” (จ.ปราจีนบุรี)

16. “น้ำตกสองพี่น้อง” (จ.นครนายก)

17. “น้ำตกผาสวรรค์ชั้น 1-2” (จ.นครนายก)

18. สุดท้ายเป็น “น้ำตกวังบอน” พายเรือชมทิวทัศน์มายังฝั่งของอ่างเก็บน้ำใช้เวลาในการท่องเที่ยวกิจกรรม โรยตัวจากหน้าผาประมาณ 47 ชั่วโมง น้ำตกเหวนรก

ในส่วนของตัวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ก็มีน้ำตกหลายแห่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางขึ้นอุทยานฯ ได้ 2 เส้นทาง คือ…

19. ขึ้นทางจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรี “น้ำตกเหวนรก” (จ.นครนายก) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีต้นน้ำจากคลองสมอปูน น้ำ้ำตกไหลลงมาจากผาสูงหลายร้อยเมตร ทางเข้าน้ำตกเหวนรกอยู่บริเวณ กม.24 บนถนนทางหลวงหมายเลข 3077 จากนั้นต้องเดินเข้าไปอีก 1 กิโลเมตร จึงจะถึงน้ำตกเหวนรกชั้นบนสุด ซึ่งมีบันไดให้ไต่ลงไปประมาณ 100 เมตร ถึงจุดชมวิวน้ำตกชั้นที่ 1 ซึ่งไหลทิ้งตัวลงสู่หน้าผาสูงชันประมาณ 50 เมตร กระแสน้ำไหลรุนแรงมากในช่วงฤดูฝน จนเกิดเสียงดังก้อง และมีละอองน้ำฟุ้งกระจายไปทั่ว ส่วนชั้นที่ 2 และ 3 สูงชันมากเดินลงไปชมไม่ได้ และเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำในน้ำตกเหวนรก
น้ำที่เกิดจากน้ำตกเหวนรกจะไหลรวมน้ำที่เกิดจากป่าต้นน้ำเขาใหญ่ไหลสู่คลองท่า ด่านรวมกับในเขื่อนขุนด่านปราการชลก่อนจะระบายออกสู่แม่น้ำนครนายก เขื่อนขุนด่านปราการชลจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการทรัพยากรน้ำให้ สมดุล มีใช้ได้อย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี ลดภาวะน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน บรรเทาภัยแล้งและปัญหาดินเปรี้ยว สนับสนุนกิจกรรมล่องแก่งแม่น้ำนครนายกสามารถล่องแก่งได้ตลอดทั้งปี

จากนั้นขับรถต่อไปยังอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอที่มีน้ำตกมากที่สุดในประเทศไทย มีถึง 17 น้ำตก…

20. น้ำตกตะคร้อ (จ.ปราจีนบุรี)

21. น้ำตกสลัดได (จ.ปราจีนบุรี)

22. น้ำตกส้มป่อย (จ.ปราจีนบุรี) เป็นน้ำตกขนาดเล็กมีความสวยงาม

23. น้ำตกธารทิพย์ (จ.ปราจีนบุรี) เป็นน้ำตกเล็กๆ ไหลมาตามลานหินกว้างเป็นทางยาว ไหลผ่านช่องเขาแคบที่ขนาบข้างก่อนตกลงจากผาสูง หากนักท่องเที่ยวสนใจที่จะเดินป่าศึกษาธรรมชาติช่วงฤดูฝนทางหน่วยพิทักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.10 (ประจันตคาม) และ ขญ.11 (คลองเพกา) ได้จัดเส้นทางเดินป่าไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมเดินป่าใน ช่วงฤดูฝน

24. ระหว่างทางจะมีจุดแวะชมน้ำตกต่างๆ หลายแห่งในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ “น้ำตกลานเสากี่”

25. “น้ำตกลานหินดาด”

26. “น้ำตกเหวจั๊กจั่น”

27. “น้ำตกแก่งกฤษณา”

28. “น้ำตกไทรคู่”

29. “น้ำตกตาดหินยาว”

30. “น้ำตกฟองสบู่”

31. “น้ำตกตาขนดำ”

32. “น้ำตกห้วยขมิ้น”

33. “น้ำตกเหวอีอ่ำ”

34. “น้ำตกหินดาด”

35. “น้ำตกธารทะลอก”

36) “น้ำตกบังเอิญ” น้ำตกต่างๆ เหล่านี้มีความสวยงามแตกต่างกันไป หากนักท่องเที่ยวสนใจสามารถติดกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ เพื่อนำชม พร้อมมีเต็นท์บริการ ติดต่อโดยตรงได้ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นที่รู้จักดีของนักผจญภัยบนสายน้ำ “กิจกรรมล่องแก่งหินเพิง” จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาล่องแพยางในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายนของทุกปี และลงเล่นน้ำบริเวณแก่งปลายน้ำ

37. แก่งหินเพิงจึงเป็นจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีสายน้ำไหลลด หลั่นลงมา ระดับขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำจากอุทยานฯ “แก่งหินเพิง” (จ.ปราจีนบุรี) จึงเป็นถือว่าเป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี และจะมากในช่วงฤดูฝน

38. พักสายตาขับรถชม 2 อุทยานฯ บนถนนทางหลวงหมายเลข 304 ซึ่งแบ่งขั้นกลางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลาน สามารถแวะชมน้ำตกงามหลายแห่ง ได้แก่ “น้ำตกห้วยใหญ่” (จ.ปราจีนบุรี) เป็นน้ำตกที่ไหลตกลงมาตามหน้าผาตัดชันสูงประมาณ 50 เมตร สายน้ำไหลแผ่กว้างออกเป็นม่านน้ำตกงดงาม และไหลไปใต้โขดหินระเกะระกะเป็นทางยาวประมาณ 200 เมตร ก่อนไหลลงสู่น้ำตกชั้นที่ 2 สูงประมาณ 40 เมตร มีบันไดลงไปชมน้ำตกได้ แต่แอ่งสำหรับลงเล่นน้ำ

39. ทางเข้าน้ำตกอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติทับลานไปตามถนนทางหลวงหมาย เลข 304 จนถึง กม.ที่ 56 แล้วเข้าไปตามทางแยกอีกราว 6 กิโลเมตร จะถึงตัวน้ำตก และหากเดินเท้าไปอีก 7 กิโลเมตร จากบ้านทับลานชม “น้ำตกทับลานหรือเหวนกกก” (จ.ปราจีนบุรี) มีน้ำเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น

40. หรือเล่นกิจกรรมโรยตัวจากหน้าผาจริงอีกหนึ่งแห่งในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรี ที่ “น้ำตกเวฬุวัน” (จ.ปราจีนบุรี) ทุกปีในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ จะมีกิจกรรมพิเศษ คือ บันทึกรักกลางภูผา สำหรับคู่รักที่ต้องการจะบันทึกความทรงจำร่วมกัน จดทะเบียนสมรสระหว่างการโรยจากหน้าผา เพื่อยืนยันความรักและชีวิตครอบครัวให้หนักแน่นดั่งผาหิน

สีสันของผืนป่าหน้าฝน มุ่งหน้าสู่จังหวัดชายแดน จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีอุทยานแห่งชาติถึง 2 แห่ง อุทยานแห่งชาติปางสีดา ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำสายตะวันออกสายสำคัญ และจุดเด่นจุดหนึ่งของอุทยานฯ นั้นคือ…

41. มีน้ำตกหลายแห่งที่สวยงามไม่แพ้น้ำตกในเขตอุทยานฯ อื่นๆ ได้แก่ “น้ำตกปางสีดา” (จ.สระแก้ว) เป็นน้ำตกที่ไหลตกจากผาหินลงมา 3 ชั้น สูงประมาณ 10 เมตร ช่วงหน้าฝน สายน้ำจะไหลแผ่เต็มลานน้ำตก งดงามมาก ลงเล่นน้ำได้ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา

42. ห่างจากที่ทำการฯ ประมาณ 800 เมตร ระหว่างการเดินทางไปตัวน้ำตกจะผ่านฝูงผีเสื้อแมลงปีกสวยที่กำลังโบยบินมา อวดโฉม ซึ่งจะมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม “น้ำตกผาตะเคียน” (จ.สระแก้ว) น้ำตกไหลตกลงจากหน้าผาสูง 10 เมตร เป็นม่านน้ำแผ่กว้างตกลงสู่โขดหิน ไม่มีอ่างรับน้ำ จึงได้แต่ชมเพียงอย่างเดียว

43. ตั้งอยู่ห่างจากน้ำตกปางสีดาไปทางต้นน้ำประมาณ 2 กิโลเมตร “น้ำตกถ้ำค้างคาว” (จ.สระแก้ว) และกลุ่ม “น้ำตกแควมะค่า” (จ.สระแก้ว) ประกอบด้วย…

44. “น้ำตกสวนมั่น สวนทอง”

45. “น้ำตกแควมะค่า”

46. “น้ำตกลานแก้ว”

47. “น้ำตกรากไทรย้อย”

48. “น้ำตกม่านธารา”

49. เดินทางต่ออีกนิดมุ่งหน้าสู่อำเภอตาพระยา ชมอีกหนึ่งผืนป่าต้นน้ำของจังหวัดสระแก้ว “อุทยานแห่งชาติตาพระรยา” แวะ “น้ำตกตาพระยา” (จ.สระแก้ว) มีน้ำมากในช่วงฤดูฝน ชมประติมากรรมตามธรรมชาติ “ละลุ” สิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรค์สร้างให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม นั่งรถอีแต๊ก ชิมอาหารพื้นเมือง ชมการแสดงพื้นบ้านที่บ้านคลองยาง รามทั้งพักผ่อนเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่ “ละลุโฮมสเตย์”

50. และเมื่อเที่ยวอุทยานฯ ชมน้ำตกงาม ก็ต้องไม่พลาดแวะชมเขตรักษาพันธุ์สัตว์เขาอ่างฤาไน มีพื้นที่ครอบคลุม 5 จังหวัดภาคตะวันออก มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้พื้นราบที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิด และมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง มีกิจกรรมล่องสัตว์ ชมน้ำตกที่รายล้อมบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ได้แก่ “น้ำตกเขาสิบห้าชั้น” (จ.สระแก้ว) “น้ำตกเขาตะกรุบ” (จ.สระแก้ว) “น้ำตกอ่างฤาไน” หรือ “น้ำตกบ่อทอง” (จ.ฉะเชิงเทรา) ชุ่มฉ่ำกับสายน้ำก่อนจะรับลมหนาวในช่วงปลายปีนี้

ต้องหาเวลามาพักผ่อนช่วงวันหยุดสัก 3 วัน 2 คืน เลือกเที่ยวชมน้ำตกได้ถึง 50 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา รวมทั้งชมแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลากหลายประเภท พักผ่อนในวันหยุดได้ทั้งครอบครัวทั่วแดนเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่ สำนักงาน ททท.ภาคกลางเขต 8 เลขที่ 182/88 หมู่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 โทร. 0-3731-2282, 0-3731-2284, 0-3731-5664 โทรสาร 0-3731-2286 และ www.tat8.com

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก Internet