คนแห่จองเข้าพัก \’\’แก่งกระจาน\’\’ หลังเปิดป่า 

 

โดยก่อนหน้านี้ได้มีผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ติดต่อขอจองทั้ง ห้องพักและพื้นที่การกางเต็นท์พักผ่อนภายในบริเวณที่ทางอุทยานกำหนดไว้เป็น จำนวนมาก….หลังจากนำเสนอเหตุฝูงเถาวัลย์ รุกรานพื้นที่ป่าสร้างปัญหาให้กับระบบนิเวศวิทยาและวิถีชีวิตของสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ที่กำลังจะเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ทำให้เปลี่ยนแปลงจากที่เคยเป็นผืนป่าที่ถูกยอมรับถึงความอุดมสมบูรณ์อันดับต้นๆของประเทศ กลายเป็นป่า เถาวัลย์ที่ถูกปกคลุมจนเกิดเป็นสภาพป่าถล่ม ส่งผลให้ พืชในป่าได้รับผลกระทบ ทั้งไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร รวม ถึงสัตว์ป่าหายากต่างหายไป ล่าสุดทางอุทยานกำลังรอผลการศึกษาวิจัยของคณะทำงานปราบเถาวัลย์ที่กำลัง ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีการส่งทีมพิทักษ์ ป่าเข้าไปแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการตัดสางเฉพาะในจุดวิกฤติและจุดที่เป็นเส้นทางเดินของสัตว์ป่า เพื่อบรรเทาปัญหาทั้งจากสภาพป่าถล่มและดึงให้สัตว์ป่ากลับมาใช้ชีวิตตามธรรมชาติเช่นเดิม และขณะนี้สัตว์ป่าหลายชนิดทั้งสัตว์ผิวดินและสัตว์เรือนยอดเริ่มกลับมาใช้ชีวิตเช่นเดิมบ้างแล้ว ตามข่าวที่ได้นำเสนอมาตามลำดับ

สำหรับความคืบหน้ากรณีดังกล่าว นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ว่า จากการนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องของ นสพ.ไทยรัฐ นานกว่า 2 เดือน ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปรู้จักอุทยานแห่งนี้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความ รู้สึกที่ดีต่อป่าเพิ่มมากขึ้นด้วย เพราะทางอุทยานได้รับการติดต่อทั้งทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต สอบถามถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง มีการแสดงความเป็นห่วงแม้จะมีบ้างที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสางเถาวัลย์ ซึ่งถือเป็นความเห็นต่างที่ตนไม่ถือเป็นความขัดแย้ง เพราะประชาชนทั่วไปและ นักอนุรักษ์ที่เห็นต่างยังไม่ได้มาเห็นสภาพความเป็นจริงด้วยตาตัวเอง เช่นที่นักอนุรักษ์หลายองค์กรได้มาเห็นแล้ว และต่างยอมรับในสภาพความเป็นจริงว่าป่าแห่งนี้อยู่ในขั้น วิกฤติจากเถาวัลย์จริงๆ

นายชัยวัฒน์เผยต่อว่า สำหรับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่ผ่านมาได้ปิดป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพตามกำหนดตารางการปิดเปิดป่า และล่าสุดขณะนี้ได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวทั้งเพื่อการพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติของป่าตามปกติแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยก่อนหน้านี้ได้มีผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ติดต่อขอจองทั้งห้องพักและพื้นที่การกางเต็นท์พักผ่อนภายในบริเวณที่ทางอุทยานกำหนดไว้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในวันเสาร์-อาทิตย์และช่วงวันหยุดยาว โดยมีการสั่งจองเข้ามาอย่างเนืองแน่น ซึ่งตนได้สั่งการเจ้าหน้าที่ให้อำนวยความสะดวกกับผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาในอุทยานให้ดีที่สุด สำหรับการเดินป่าได้กำหนดเส้นทางการเดินที่เหมาะสมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผืนป่าและวิถีชีวิตของสัตว์ป่าทุกชนิด โดยทุกจุดที่กำหนดให้ทำกิจกรรมได้ จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลด้านความปลอดภัยให้ตลอดเวลา และในส่วนของนักท่องเที่ยวที่แสดงความประสงค์จะขอดูเถาวัลย์ตามที่เป็นข่าวว่ามีลักษณะอย่างไร ส่วนนี้ตนได้จัดทำเส้นทางเพื่อเดินชมเถาวัลย์ไว้ให้โดยเฉพาะแล้ว โดยจะมีชื่อของประเภทและชนิดของเถาวัลย์ติดเอาไว้ เพื่อให้ทราบว่าเถาวัลย์ที่เห็นมีชื่อเรียกว่าอะไร มีที่มาที่ไป อย่างไร ส่วนรายละเอียดอื่นๆ สามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ของอุทยานที่พร้อมจะให้รายละเอียดได้อย่างเต็มที่

หน.อุทยานเผยต่ออีกว่า นอกจากกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้ว ขณะนี้ยังมีผู้จัดการด้านการสัมมนาของส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ได้โทรศัพท์สั่งจองที่พักเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยต่างระบุเหมือนกันว่าได้ตัดสินใจเปลี่ยนสถานที่ในการจัดการประชุมสัมมนาจากที่เดิมที่ตั้งเป้าหมายไว้เป็นที่แก่งกระจาน เพื่อต้องการให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สัมผัสกับสภาพปัญหาแท้จริงของป่าที่ถูกรุกรานโดยเถาวัลย์ ถือเป็นการได้ประโยชน์หลายทาง ทั้งการสัมมนาในพื้นที่ที่มีธรรมชาติสวยงามและได้ พักผ่อนเต็มที่กับธรรมชาติ รวมถึงได้ชมปัญหาที่เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการเร่งปรับปรุงและเพิ่มมาตรฐานทุกด้าน ทั้งที่พัก อาหาร การรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวก และการให้ความรู้เกี่ยว กับปัญหาของป่าโดยเฉพาะปัญหาของเถาวัลย์ รวมทั้งการรณรงค์ชักชวนให้ทุกคนเกิดความรู้สึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรอันทรงคุณค่าของชาติเอาไว้ เพื่อลูกหลานในอนาคตต่อไป.