ไปเที่ยว อุทยานแห่งชาติ ตอนบนของสยาม 

 

 

ไปเที่ยว อุทยานแห่งชาติ ตอนบนของสยาม

 

สำหรับนักท่องเที่ยวผู้มีใจรักธรรมชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอฝากอุทยานแห่งชาติทางเหนือไว้ในโปรแกรมท่องเที่ยวของท่าน ดังนี้ค่ะ…
1. อุทยานแห่งชาติขุนแจ (เชียงราย)

 ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยลังกาหลวง ทอดตาชมวิวบนดอยสันยาว ดื่มด่ำกับกุหลาบขาวที่บานสะพรั่ง ดูน้ำใสไหลริน เซาะหมอกหินก้อนใหญ่ก้อนน้อย สบาย… อุรา

 

 

 

 

“อุทยานแห่งชาติขุนแจ” เป็นชื่อเรียกตามชื่อของน้ำตกขุนแจ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางจากเชียงใหม่ประมาณ 1 ชั่วโมง ตามทางหลวงสายเชียงใหม่ – เชียงราย อุทยานแห่งชาติขุนแจ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 ถือเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญครอบคลุมเนื้อที่ถึง 270 ตารางกิโลเมตร ภายในอุทยานฯ มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ สัตว์ป่า น้ำตกและทิวทัศน์ที่งดงาม นอกจากนั้นยังเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขามานานกว่า 100 ปี

 

– สถานที่ติดต่อ อุทยานแห่งชาติขุนแจ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 โทรศัพท์ 053-609-262

 

2. อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก (เชียงใหม่)

 

ณ จุดสูงสุดของดอยผ้าห่มปก สามารถมองเห็นยอดดอยอ่างขาง ชมน้ำตก น้ำพุร้อน แช่กายในน้ำแร่อุ่นสบาย และเป็นอุทยานที่ท่านสามารถพบความอัศจรรย์ทางธรรมชาติ ปรากฏการณ์น้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็งในตอนเช้า

 

 

“อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก” เดิมชื่ออุทยานแห่งชาติแม่ฝาง และเปลี่ยนชื่อเป็นอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกในปัจจุบัน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 524 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนของทิวเขาผีปันน้ำ มีความสูงตั้งแต่ 400 – 2,285 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีดอยสำคัญได้แก่ ดอยผ้าห่มปก ดอยปู่หมื่น ดอยแหลม และดอยอ่างขาง สภาพป่าส่วนใหญ่ยังสมบูรณ์อยู่มาก ทั้งป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณในระดับเชิงเขา ป่าดิบแล้งบริเวณริมลำห้วยลำธาร ป่าสนเขาและป่าดิบเขาบนยอดเขาสูง ป่าผืนนี้เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำฝาง มีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ตะเคียน มะไฟป่า ตะแบก สัก จำปีป่า ฯลฯ รวมทั้งพันธุ์ไม้ที่หายากของไทย เช่น เทียนหาง กุหลาบพันปี ด้วยสภาพพื้นที่ที่ติดต่อกับป่าธรรมชาติในพม่า ทำให้มีสัตว์ป่าย้ายถิ่นเข้ามาอยู่เป็นประจำ ป่าแห่งนี้จึงชุกชุมด้วยสัตว์นานาชนิด เช่น เก้ง กวาง หมี หมูป่า เลียงผา ฯลฯ (วู้ว…)

 

– สถานที่ติดต่อ ตู้ปณ.39 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร. 0 53453-517-8 ต่อ

 

3. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ปุย (เชียงใหม่)

 

อากาศเย็นๆ พ่นลมหายใจเป็นไอ ชมวิวตัวเมืองเชียงใหม่บนยอดดอยสุเทพ ไหว้พระทำบุญที่วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร และน้ำตกตาดหมอกฟ้า ละอองไอน้ำเบาๆ ปะทะหน้าเย็นชื่นใจ

 

 

 

 

“อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย” มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อำเภอแม่ริม อำเภอหางดง และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์ ภูเขาที่สูงสลับซับซ้อน ที่สำคัญได้แก่ ดอยสุเทพ ดอยบวกห้า และดอยปุย เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธาร มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญทางศาสนา และทางประวัติศาสตร์ มีเนื้อที่ ประมาณ 262.50 ตารางกม. หรือ 163,162.50 ไร่

 

– สถานที่ติดต่อ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ตู้ ปณ. 99 ถนนศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-295-117

 

4.อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (เชียงใหม่)

 

เยือนจุดสูงสุดของสยาม นมัสการพระมหาธาตุนภพลภูมิ และพระมหาธาตุนภเมทนีดล พร่างพรมด้วยนานาพรรณไม้หลากสีต่างพันธุ์ทั่วทั้งภู ตั้งแคมป์ท้าทายความเย็นในยามค่ำคืน

 

 

 

 

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่ อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่วาง และกิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศไทย มีสภาพป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสาย และเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำปิงที่ให้พลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพล มีลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกต่างๆ โดยเฉพาะน้ำตกแม่ยะที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร่

 

– สถานที่ติดต่อ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 053-355-728

5. อุทยานแห่งชาติแม่เมย (ตาก)

 

นั่งรถชมวิว ขึ้นทิวเขาชมพระอาทิตย์ขึ้น สาดแสงส่องบนผิวทะเลหมอก ยิ่งมองยิ่งมีความสุขในบรรยากาศที่ไม่เหมือนที่ใดใด สุขใจหาที่ใดเสมอเหมือน

 

 

 

 

“อุทยานแห่งชาติแม่เมย” มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่ตำบลแม่ต้าน และตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ที่ใช้ชื่อว่า อุทยานแห่งชาติแม่เมยนั้น เพราะว่ามีแม่น้ำเมย ซึ่งกันระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า เป็นเขตด้านทิศตะวันตกเกือบ 50 กิโลเมตร จากทิศเหนือจรดทิศใต้ อีกทั้งแม่น้ำเมยนั้นเป็นแม่น้ำที่แปลกคือ จะไหลมาทางทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ อุทยานแห่งชาติแม่เมย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 185.28 ตารางกิโลเมตร หรือ 115,800 ไร่

 

– สถานที่ติดต่อ อุทยานแห่งชาติแม่เมย ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150 โทรศัพท์ 055-519-644

6. อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (น่าน)

 

ทอดสายตาแหวกว่ายคลื่นทะเลหมอกบนยอดดอยเสมอดาว ดอยผาชู้ ภูหลักหมื่นที่มีอาณาเขตติดกับลาว

 

 

 

 

“อุทยานแห่งชาติศรีน่าน” ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาของแม่น้ำน่านตอนใต้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยงวง ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี ครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบล 3 อำเภอ คือ ตำบลส้าน และตำบลน้ำมาบ อำเภอเวียงสา ตำบลศรีษะเกษ ตำบลเชียงของ และตำบลสถาน อำเภอนาน้อย ตำบลบ่อแก้ว และตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีพื้นที่ประมาณ 934 ตารางกิโลเมตร หรือ 583,750 ไร่ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีความสูงต่างกันหลายระดับ จึงทำให้มีสภาพป่าหลายชนิด เช่น ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าสน ป่าเบญจพรรณ และ ป่าเต็งรัง สัตว์ป่า ที่พบมี ช้าง วัวแดง กระทิง ซึ่งสัตว์ทั้ง 3 ชนิดนี้จะอพยพข้ามไปมาในเขตติดต่อระหว่างประเทศไทยและลาว นอกจากนี้ยังมีหมี เลียงผา กวาง เก้ง เสือ หมูป่า หมาป่า กระจง อีเห็น ไก่ฟ้า ตะกวด เต่า นกยูง นกนานาชนิดและงูชนิดต่างๆ

 

– สถานที่ติดต่อ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ตู้ ปณ.14 อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 โทรศัพท์ 081-224-0800

 

7. อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (พิษณุโลก)

 

ลานหินปุ่ม สถานที่ท่องเที่ยวแปลกตาที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลม ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ สมัยสงครามคอมมิวนิสต์ มีลมพัดเย็นสบาย ผู้คนนิยมมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่แห่งนี้ปีละมากๆ

 

 

 

 

“อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า” ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ภูหินร่องกล้า เป็นแหล่งกำเนิดของประวัติศาสตร์การสู้รบอันยาวนาน เป็นวีรกรรมของนักรบไทย ความขัดแย้งของลัทธิและแนวความคิดที่นำไปสู่ความสูญเสียเลือด ชีวิตและน้ำตา ภาพประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ ตลอดจนสภาพสิ่งก่อสร้างในอดีตจะถูกบันทึกเก็บรักษาไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงผลของการใช้กำลังเข้าประหัตประหาร ทำให้เกิดความสูญเสียที่ประเมินค่ามิได้ อันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมือง ความแตกแยกความสามัคคีของคนในชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 307 ตารางกิโลเมตร หรือ 191,875 ไร่

 

– สถานที่ติดต่อ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตู้ ปณ.3 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 โทรศัพท์ 050-518-084, 055-233-527

 

8. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (ลำปาง)

 

เดินเล่น อังไออุ่นน้ำพุร้อน อาบน้ำแร่บำบัดความเมื่อยล้า ต้มไข่ ท่องไพร ชมถ้ำ

 

 

“อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน” มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่านานาชนิด และมีธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกแอ่งน้ำอุ่น บ่อน้ำพุร้อน ซึ่งสามารถเป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงว่าใต้พื้นโลกเรายังมีความร้อนระอุอยู่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง มีเนื้อที่ประมาณ 768 ตารางกิโลเมตร หรือ 480,000 ไร่

 

– สถานที่ติดต่อ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054-229-000

 

9. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (พิษณุโลก)

 

ตั้งแคมป์ ณ ทุ่งสะวันนา ชมดอกไม้ป่าทุ่งโนนสน พักกินข้าว แช่ขาในแก่งวังน้ำเย็น ถ่ายรูปที่น้ำตกแก่งโสภา

 

 

 

 

“อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง” มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอหล่มสัก อำเภอเมือง อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสภาพธรรมชาติ ทิวทัศน์และลักษณะของธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น ถ้ำ น้ำตก ทุ่งหญ้าโล่งใหญ่ อุดมสมบูรณ์ไป ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด มีเนื้อที่ประมาณ 1,262.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 789,000 ไร่

 

– สถานที่ติดต่อ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ตู้ ปณ. 64 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120

 

10. อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว (เพชรบูรณ์)

 

อุทยานแห่งชาติอีกแห่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปตั้งแคมป์ พักกายบนขุนเขา พิงใจกับธรรมชาติที่สวยงาม มีทะเลหมอกที่สวยเด่นไม่แพ้อุทยานแห่งชาติทางเหนือแห่งอื่นๆ

 

 

 

 

“อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว” มีเนื้อที่ประมาณ 603,750 ไร่ อยู่ในท้องที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดชัยภูมิ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำพอง แม่น้ำเลย มีสัตว์ป่าชุกชุม เช่น กระทิง ช้าง กวาง เก้ง หมาไน เสือ กระต่ายป่า ไก่ป่า ไก่ฟ้าพญาลอ และนกชนิดต่างๆ เทือกเขาสูงบางแห่งยังประกอบด้วยหน้าผาสูงชันที่สวยงาม อาทิ ผากลางโหล่น ผาล้อม ผากอง ผามัดพริก ผาป่าเล่า นอกจากนี้ ยังมีถ้ำและน้ำตกที่สวยงาม เช่น ถ้ำห้วยประหลาด หรือถ้ำมรกต ถ้ำผาหงษ์ ถ้ำน้ำหนาว น้ำตกเหวทราย น้ำตกทรายทอง น้ำตกพรานนก

 

– สถานที่ติดต่อ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์ 67260 โทรศัพท์ 056-729-002

 

… รู้กันอย่างนี้แล้ว อย่าลืมมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติของเรากันนะคะ..