สวนสัตว์สงขลาเปิดตัว สวนน้ำ ดึงนักท่องเที่ยว 

 

สวนสัตว์สงขลาเตรียมเปิดตัวสวนน้ำจุดขายใหม่ด้านการท่องเที่ยวของ จ.สงขลา และภาคใต้ รอทดสอบระบบน้ำก่อนเปิดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าชมความสวยงามอย่างเป็นทางในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้สวนสัตว์สงขลาลงนามข้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจ (MOU) กับองค์กรด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมกับเปิดตัวสวนน้ำจุดขายใหม่ของสวนสัตว์สงขลา เป็นครั้งแรก ซึ่งขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการทดสอบระบบน้ำให้ได้มาตรฐานสากล ก่อนเปิดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้เข้าชมอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้

นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา กล่าวว่า สวนน้ำของสวนสัตว์สงขลาจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจุดขายใหม่อีกแห่งหนึ่งของ จ.สงขลา และในภาคใต้ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์ให้เข้ามาเที่ยวใน จ.สงขลา เพิ่มขึ้น

ผู้ที่มาเที่ยวสวนสัตว์สงขลา นอกเหนือจากการชมความน่ารักของสัตว์หายากแล้ว ยังได้พักผ่อนเล่นน้ำภายในสวนน้ำด้วย ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ

สำหรับการลงนามกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ก่อนที่จะมีการเปิดตัวสวนน้ำอย่างเป็นทางการ