ปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

 

ปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกหนึ่งที่สุดในไทยที่ใครเห็นเป็นต้องทึ่ง “ปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”

โบราณสถานหรือโบราณวัตถุถูกพบกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย วันนี้จะพาไปรู้จักกับโบราณสถานที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักกันเป็นอย่างดี แต่บางคนอาจยังไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งที่สุดของไทย ปราสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา

ปราสาทหินพิมาย ตั้งอยู่ที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นศาสนาสถานทางพุทธศาสนานิกายมหายาน สร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งเป็นศิลปะแบบปาปวนเช่นเดียวกับปราสาทหินพนมวัน และปราสาทหินพนมรุ้ง แต่ยังมีจุดที่แตกต่างคือปราสาทหินพิมายจะหันหน้าไปยังทิศใต้ ภายในพื้นที่ปราสาทมีสถาปัตยกรรมอันงดงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สะพานนาคราช ที่มีประติมากรรมรูปสิงห์ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น ห้องโถงกว้างที่ไม่มีหลังคา ซึ่งในบริเวณนี้มีภาษาเขมรที่จารึกอยู่บริเวณกำแพงประตู

นอกจากนี้ยังมี อีกหลายส่วนที่น่าสนใจ อาทิ กำแพงแก้ว ที่พอเมื่อเดินผ่านกำแพงแก้วมาก็จะถึง ชานชาลา ซึ่งเป็นทางเดินที่ก่อสร้างด้วยหินทรายเป็นเส้นทางนำไปสู่ ระเบียงคด ซึ่งมีซุ้มประตูอยู่ตรงกลางสวยงามสะดุดตา จากนั้นก็เข้ามาที่ ปราสาทประธาน หอพราหมณ์ ปรางค์หินแดง และปรางค์พรหมทัต รวมถึงอีกหลายจุดที่น่าสนใจ ใครที่เคยเดินทางมายังปราสาทหินพิมายคงรับรู้ได้ถึงความใหญ่โตมโหฬารและทึ่งในภูมิปัญญาของคนในสมัยก่อน ที่สามารถสร้างปราสาทหินที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ และจากพื้นที่และตัวโบราณสถานที่มีความยิ่งใหญ่อลังการ ทำให้ปราสาทหินพิมายถูกยกให้เป็น ปราสาทขอมและปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย