ห้ามรถเข้า น้ำตกทีลอซู ฟื้นฟูสภาพป่ารับไฮซีซัน  

ประกาศ! ปิดเส้นทางเข้าน้ำตกทีลอซู 1 มิ.ย.54 ห้ามยานพาหนะเข้า-ออก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เพื่อฟื้นฟูป่า-สัตว์ป่าและธรรมชาติ คาดเปิด 1 พ.ย.54 ช่วงท่องเที่ยวไฮซีซัน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 จะมีการปิดเส้นทางการเดินทางโดยรถยนต์และยานพาหนะ จาก หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหนองหลวงถึงน้ำตกทีลอซู ระยะทาง 25 กิโลเมตร เป็นเวลา 5 เดือน โดยฝ่ายปกครองจังหวัดตาก ได้รับการประสานจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาสัมพันธ์กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงการปิดเส้น ทางดังกล่าว

ทั้งนี้จะปิดเส้นทางตรวจการณ์ไม่ให้ยานพาหนะเข้า-ออก ในเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เนื่องจากระยะเวลาช่วงนี้เป็นฤดูฝนมีฝนตกชุกมากส่งผลให้การเข้า-ออกน้ำตกที ลอซู เป็นไปด้วยความยากลำบากต้องใช้ยานพาหนะขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น และหากมีการอนุญาตให้ยานพาหนะเข้า-ออกน้ำตกทีลอซูต่อไป จะส่งผลเกิดความเสียหายแก่เส้นทางในการส่งกำลังบำรุง และลาดตระเวนตรวจปราบปราม ดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ อีกทั้งเพื่อให้สภาพป่าทั้งสองข้างทางไม่ถูกรบกวน ฟื้นตัวเป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย หลบภัย และขยายพันธุ์ของสัตว์ป่าธรรมชาติ"ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จึงได้ปิดเส้นทางรถยนต์และยานพาหนะเข้า-ออก อย่างไรก็ตามหากประชาชนหรือนักท่องเที่ยว ที่ยังมีความประสงค์และต้องการเข้าไปยังบริเวณน้ำตกทีลอซู เนื่องจากมีความจำเป็นจะใช้เส้นทางดังกล่าว เข้า-ออก ก็สามารถทำได้ แต่ต้องใช้วิธีการเดินทางด้วยทางเท้าเท่านั้น ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง " นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวและว่า

จังหวัดจะมีการเปิดเส้นทางเข้าน้ำตกทีลอซูอีกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงการท่องเที่ยวไฮซีซัน เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าไปท่องเที่ยวจำนวนมาก สามารถสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นเดือนละหลายสิบล้านบาท เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อย่างมากในช่วงท่องเที่ยวไฮซีซัน ของ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

อย่างไรก็ตาม น้ำตกทีลอซูและธรรมชาติที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ในแต่ละปีจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชม นับ 100,000 คน มีการกระจายงานและรายได้ไปสู่ท้องถิ่นอย่างมหาศาลต่อปี

 แนะนำ