เที่ยว หาดแหลมสน ชุมพร 

เที่ยวหาดแหลมสน ร่มรื่นหลังสวน-ชุมพร

 

 จังหวัดชุมพรได้รับการขนานนามว่าเป็นประตูสู่ภาคใต้ มีแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อหลายแห่ง โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวประเภทหาดทรายชายทะเล รวมทั้งที่อำเภอหลังสวน ทางตอนใต้ของจังหวัด
หลังสวนเป็นชื่อถิ่นที่ตั้งหลักแหล่งของผู้คนมาแต่โบราณ จากหลักฐานประวัติศาสตร์ความเป็นมาสันนิษฐานว่า จากการที่เป็นถิ่นที่อุดม ด้วยสวนผลไม้ จึงเรียกกันว่า “รังสวน” ซึ่งหมายถึงมีสวนมาก ต่อมาเพี้ยนเป็น “หลังสวน” ซึ่งปัจจุบันก็ยังคึกคักด้วยผู้คน มีความเคลื่อน ไหวเป็นรองแค่อำเภอเมืองชุมพรเท่านั้น
แต่ถึงสถานการณ์ต่างจะมีความเปลี่ยนแปลงเพียงใด ชาวหลังสวนยังคงอนุรักษ์ขนบธรรม เนียมประเพณีต่างๆ ที่สืบทอดกันมาเอาไว้ เช่น ประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง สภาพอาคารบ้านเรือน สถานที่ ยังคงเป็นแบบเดิมๆ สภาพทั่วๆ ไป เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งอยู่ติดชาย ทะเล และมีแม่น้ำหลังสวนไหลสู่ทะเล จึงมีชื่อเรียกที่คุ้นเคยกันว่า ปากน้ำหลังสวน
ปากน้ำหลังสวนห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ 95 กิโลเมตร เมื่อถึงตัวอำเภอแล้วไปตามทางหลวงชนบทไปที่ตำบลปากน้ำหลังสวนอีกประมาณ 20 ก.ม ถึงพื้นที่หมู่ที่ 3 มีสถานที่ๆสวยงามไม่น้อย แต่ที่น่าสนใจที่สุดเห็นจะเป็น “แหลมสน” หรือหาดแหลมสน สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างสูง

 

 

ศาลเสด็จเตี่ยบนเรือรบ
อีกด้านหนึ่งคือที่ตั้งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวชุมพรและคนทั่วไปเคารพและนับถือ นั่นคือศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หรือที่ชาวชุมพรเรียกกันว่า “ศาลเสด็จเตี่ย” ในบริเวณศาลมีเรือจักรีนฤเบศรจำลอง ขนาดกว้าง 39 เมตร ยาว 79 เมตร สูง 18 เมตร มีขนาด 1 ใน 3 ของลำจริง สร้างขึ้นเมื่อปี 2540 ภายในมีรูปปั้นจำลองของกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชั้นล่างเป็นห้องโถงสำหรับการอบรมสัมมนา ด้านท้ายเรือมีอ่างเลี้ยงปลาแปลกๆ ที่หาดูได้ยาก ใกล้กับเรือจักรีนฤเบศรจำลองที่เป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นกรมหลวงชุมพรฯ

1.พระพุทธมงคลชัยมุนี, 2.เรือหลวงจักรีนฤเบตรจำลอง
3.ทิวไม้ร่มรื่น, 4.เรือประมงรอออกทะเล
ปากน้ำหลังสวนยังมีวัดเก่าแก่ควบคู่กันมานั่นคือ วัดแหลมสน วัดแห่งนี้มีพระใหญ่ปางมารวิชัยชื่อ พระพุทธมงคลชัยมุนี องค์เป็นสีขาวนวลสวยงาม โดยเฉพาะในยามค่ำคืนเมื่อองค์พระกระทบแสงจันทร์ สว่างไสวไปทั่วทั้งองค์คล้าย มีรัศมีสาดส่องออกมา ใกล้กับพระใหญ่ที่เก็บสังขารของหลวงปู่นาค อดีตเจ้าอาวาสวัดแหลมสน ที่ยังไม่เน่าเปื่อยเป็นที่เคารพสักการะของคนในพื้นที่และใกล้เคียง

มาเที่ยวหาดแหลมสนสวยงามร่มรื่น และยังได้สักการะเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรฯ-หลวงพ่อพระพุทธมงคลชัยมุนี เพียงครั้งเดียว แช่มชื่นสุขใจไปอีกหลายวัน