โมร็อกโก ดินแดนแห่งโอกาส 

 

โมร็อกโก” ดินแดนแห่งโอกาส

 เฉลิมฉลององค์ประมุขครองราชย์ปีที่ 10

 

ทุกวันที่ 30 กรกฎาคม ของทุกปี ทั่วราชอาณาจักรโมร็อกโกจะมีการเฉลิมฉลองวันชาติ อันเป็นวันครบรอบการครองสิริราชสมบัติขององค์ประมุขแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกอย่างอบอุ่นและยิ่งใหญ่

 

โมร็อกโก นับเป็นหนึ่งในประเทศที่เก่าแก่ที่สุดที่ใช้ระบอบการปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดย พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันคือ กษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 6 (His Majesty the King Mohammed VI) พระโอรสในกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 1999

 

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ราชอาณาจักรโมร็อกโก ซึ่งโดดเด่น ทางด้านจุดยุทธศาสตร์ ความมั่นคงทางการเมือง และความร่ำรวยทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ได้ดำเนินการปฏิรูปที่สำคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น การเมือง เศรษฐกิจ และระดับทางสังคม

 

ในเรื่องของระดับเศรษฐกิจ ได้มีโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานโครงการใหญ่ ๆ เกิดขึ้น และได้ประสบผลสำเร็จในการเตรียมพร้อมให้ประเทศมีความทันสมัยและมีสาธารณูปโภคพื้นฐานเพียงพอที่จะส่งเสริมการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการต่างๆ

 

ดังที่ความเจริญทางด้านการก่อสร้างในปี ค.ศ. 2006 หน่วยงานการก่อสร้างต่างๆ ยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็วจวบจนถึงปีนี้ โครงการรัฐบาลในส่วนของบ้านพักที่อยู่อาศัย การก่อสร้างถนน การขยายท่าเรือ (โดยเฉพาะท่าเรือแทนเจียร์-เม็ด (Tangier-Med Port) ท่าเรือสำคัญแห่งใหม่ ที่มีความสามารถรองรับตู้ส่งสินค้าเป็นจำนวน 8 ล้านตู้ ในปี ค.ศ. 2012) โครงการการท่องเที่ยวส่วนบุคคล โครงการบ้านเอื้ออาทร และรีสอร์ท ที่ผสมผสานกับวิลล่า ศูนย์กลางการประชุมด้านโรงแรม และศูนย์สรรพสินค้า ที่สร้างขึ้นทั้งหมดเพื่อผลักดันให้การตลาด เจริญยิ่งขึ้น

 

ในด้านอื่นๆ เช่น ด้าน สิ่งทอ การเกษตรอุตสาหกรรม การแปรรูปผลิตผลทางทะเล สารสนเทศและการสื่อสาร ยานยนต์ การบิน การไฟฟ้า และการย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ ซึ่งได้พัฒนาแสดงให้เห็นโอกาสอันมีค่าแก่นักลงทุนต่างประเทศในการค้นหาตลาดใหม่ๆ

 

ในโอกาสนี้ รัฐบาลโมร็อกโกจึงกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยการเสนอนโยบายทางด้านอุตสาหกรรมให้มีความสอดคล้อง ระบบการจัดการเฉพาะ การขนส่งระดับโลกและผลประโยชน์ทางการเงิน มาตรการดังกล่าวนี้ มีแนวโน้มที่จะทำให้กระบวนการด้านการบริหารสะดวกง่ายดายขึ้น การลดต้นทุนการลงทุน และการเสนอการปฏิบัติตามความพึงพอใจ ของบริษัทส่งออก และหน่วยงานเฉพาะอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดกฎเกณฑ์ของอัตราแลกเปลี่ยน นักลงทุนต่างชาติ จะมีหมายเลขบัญชีการแลกเปลี่ยนเงินตราโดยอัตโนมัติ และสามารถส่งผลกำไร เงินเดือน เงินปันผล และเงินทุนกลับประเทศได้อย่างเสรี ในฐานะเป็นบริษัทส่งออก บริษัทต่างๆ นี้สามารถเก็บสกุลเงินต่างประเทศได้ถึง 50% จากใบเสร็จการส่งออก

 

ดังนั้น ในอีกไม่นาน ราชอาณาจักรโมร็อกโกกำลังเป็นจุด มุ่งหมายสำหรับนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งได้รับการดึงดูดในเรื่องของจุดยุทธศาสตร์ ความเจริญก้าวหน้าที่ทำให้ประเทศมีความทันสมัยและมาตรการเข้มข้นต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วจะช่วย ให้ธุรกิจมีผลกำไรมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนั้น การตลาดโมร็อกโกขอเชิญกลุ่มธุรกิจไทยใช้โอกาสที่นำเสนอดังกล่าวเป็นประตูก้าวไปสู่ตลาดแอฟริกัน ยุโรป อาหรับ และอเมริกัน ซึ่งต้องขอขอบคุณข้อตกลงของประชาคมยุโรป และข้อตกลง การค้าเสรีกับนานาประเทศ ที่ทำให้นักลงทุนต่างๆ เข้าถึงผู้บริโภคนับพันล้านได้อย่างปลอดภาษี

 

สารจาก ฯพณฯ นายเอล ฮัสซัน ซาฮิด เอกอัครราชฑูตแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจำประเทศไทย

 

เนื่องในวโรกาสอันเป็นมงคลของการเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบรอบ 10 ปี ขององค์พระมหากษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 6 องค์พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก ปวงชนชาวโมร็อกโกขอร่วมเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความผูกพันแน่นแฟ้นกับสถาบันกษัตริย์ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษพร้อมทั้งถวายความจงรักภักดีแก่องค์พระมหากษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 6 นับแต่ที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ. 1999 พระองค์ได้ริเริ่มการปฏิรูปที่สำคัญมากมายในหลากหลายสาขาและได้เริ่มโครงการยิ่งใหญ่ต่างๆ เพื่อทำให้ประเทศโมร็อกโก ดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควรอันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพื่อความก้าวหน้าและความมั่งคั่งต่อไป

 

ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การปฏิรูปทั้งหมดที่ริเริ่มในประเทศโมร็อกโก มีจุดประสงค์เพื่อวางรากฐานการก่อตั้งสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ในการที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ ประเทศโมร็อกโกได้พยายามอย่างยิ่งเพื่อปฏิรูปกฎหมายของประเทศและเพื่อให้เกิดเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ ทั้งยังส่งเสริมความเคารพในสิทธิมนุษยชนและสวัสดิการทางสังคม และยังธำรงไว้ ซึ่งรากฐานของนโยบายใหม่ๆ

 

ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโมร็อกโกและประเทศไทยนั้น ทั้งสองประเทศซึ่งมีสายสัมพันธ์ในด้านความร่วมมือและมิตรภาพอย่างดีเยี่ยมกำลังร่วมมือกันสร้างให้สายสัมพันธ์นี้มั่นคงยิ่งขึ้นในนานาสาขาด้วยมาตรการและวิธีการต่างๆ ตามความสนใจของบุคคลในประเทศ ทั้งสองอย่างฉันพี่น้อง

 

สิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นคือ หนังสือ ซึ่งข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้แนะนำหนังสือภาษาไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศโมร็อกโก 2 เล่ม คือ โมร็อกโก อาณาจักรสุดตะวันตก เขียนโดยคุณสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ และตามรอยพระบาท เสด็จประพาสโมร็อกโก เขียนโดย ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และคุณบุญยรัตน์ โรจนาปิยาวงศ์

 

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าภายใต้คำแนะนำที่ทรงอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์และความรับผิดชอบที่เข้มแข็งของรัฐบาลทั้งสองประเทศ เราจะเป็นสักขีพยานร่วมกันกับอนาคตอันสดใสของสายสัมพันธ์ทางภราดรภาพอันมีพื้นฐานจากการเคารพซึ่งกันและกันและความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ

 

ณ โอกาสอันเป็นมงคลนี้ ข้าพเจ้าขอถวายพระพรต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้ทรงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีความปีติและขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน รวมถึงขออวยพรให้รัฐบาลและปวงชนชาวไทยมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป

ขอบคุณข้อมูลภาพจาก :INTERNET