10 แหล่งท่องเที่ยว ไม่ควรพลาด ณ ราชบุรี 

สิบแหล่งท่องเที่ยว ที่ไม่ควรพลาดที่ราชบุรี
เมืองพระราชา หรือ ราชบุรี เมืองที่คุณอาจเคยแวะพักแล้วผ่านเลย เคยคุ้นอยู่บ้าง ก็เพียงริ้วลายเกล็ดเกลียวมังกรผิวโอ่งดินเผาคุณภาพเยี่ยม หรือเพียงเยี่ยมยลวิถีชีวิตผู้คนในเรือพายแห่ง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อย่างผิวเผิน แต่เชื่อหรือไม่ว่าเมืองที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ เพียงเท่านี้ กลับซุกซ่อนเสน่ห์ความงามอันหลากหลาย ท้าทายให้หลงไหล
ราชบุรี มีภูมิประเทศหลากหลายจากพื้นที่ราบต่ำ ลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดม แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด สู่พื้นที่สูงทิวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทย-พม่า มีอาณาเขตด้านเหนือจรดจังหวัดกาญจนบุรี ทิศตะวันออกจรดจังหวัดนครปฐม สมุทรสาครและสมุทรสงคราม ส่วนทางด้านทิศใต้จรดจังหวัดเพชรบุรี

 

 ด้วยหลักฐานทางโบราณคดี ทั้งแหล่งประวัติศาสตร์ และโบราณวัตถุที่เคยค้นพบ ทำให้เชื่อว่า ราชบุรี เป็นเมืองท่า แหล่งพบปะของพ่อค้าวาณิชแต่ครั้งโบราณ ทั้งยังเป็นเมืองด่านที่ติดต่อกับพม่า ราชบุรี จึงเป็นดินแดนที่หลากหลายชาติพันธุ์และกลุ่มชนที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งยังยึดมั่นสืบทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ได้ ราชบุรี ในวันนี้จึงเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมายทั้งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิตวัฒนธรรม งานหัตถกรรม เครื่องปั้น เครื่องหล่อ ทอถัก จักสาน ถ้ำธารป่าเขา และธรรมชาติที่งดงามท้าทายการมาเยือนของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก
Ratchaburi the Magic of 10 : สิบแหล่งท่องเที่ยว ที่ไม่ควรพลาดที่ราชบุรี มีดังนี้ …
– Magic 1 : เมืองราชบุรี : ท่องวัด…ลัดวัง..เลียบฝั่งแม่กลอง

 

– Magic 2 : ดำเนินสะดวก ถิ่นผลไม้ และสายน้ำ

 

– Magic 3 : โพธาราม สารพันช่างแหล่งรวมศิลป์

 

– Magic 4 : บ้านโป่ง สัมผัสอารยธรรมไทยรามัญ

 

-Magic 5 : วัดเพลง งานเด่นสถาปัตย์โบสถ์คริสต์

 

-Magic 6 : จอมบึง มหัศจรรย์ถ้ำสยาม

 

– Magic 7 : สวนผึ้ง ทันสมัยไร้กาลเวลา

 

– Magic 8 : บ้านคา ธรรมชาติงดงาม สุดแดนสยามตะนาวศรี

 

– Magic 9 : ปากท่อ แหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ-

 

– Magic 10 : บางแพ สุดยอดหุ่นขี้ผึ้งสยาม