สุวรรณภูมิ ได้รับโหวตสนามบินดีเด่นอันดับ 3 ของโลก 

สุวรรณภูมิ ได้รับการโหวตสนามบินดีเด่นอันดับ 3 ของโลก
เมื่อวันที่ 9 กันยายน นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้อ่านนิตยสารออนไลน์ Smarttravelasia.com โหวตให้คะแนน ทสภ. เป็นท่าอากาศยานดีเด่นอันดับ 3 ของโลก นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 16 จากการประกาศผล World Airport Award ประจำปี 2552 ของ SKYTRAX ด้วย ซึ่งลำดับดังกล่าวถือว่าดีกว่าลำดับในปีที่แล้ว ที่ ทสภ. ถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 37

 

 “การจัดอันดับท่าอากาศยานดีเด่นของโลก โดยนิตยสารออนไลน์ Smarttravelasia.com นั้น เป็นการให้ผู้อ่าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก ทำการโหวตให้คะแนนผ่านทางเว็บไซต์ www.smarttravelasia.com โดยจะจัดให้มีการโหวตในช่วงระหว่างเดือนพฤษาคม – กรกฎาคม 2552 โดยมีผู้ร่วมโหวตในครั้งนี้ประมาณ 6,000 คน สำหรับท่าอากาศยานดีเด่นอันดับ 1 ที่ได้รับการโหวตในปีนี้ได้แก่ ท่าอากาศยานชางงี และอันดับ2 ท่าอากาศยานฮ่องกง” ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าว

นายนิรันดร์ กล่าวต่อว่า ส่วนการจัดอันดับท่าอากาศยานดีเด่นระดับโลก หรือ World Airport Award ของ SKYTRAX นั้น เป็นการจัดอันดับโดยการเปิดให้บุคคลทั่วไปโหวตให้คะแนนท่าอากาศยาน ที่ตนเองชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ www.worldairportsurvey.com การสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานต่าง ๆ ทั่วโลก การสอบถามความคิดเห็นทางโทรศัพท์ของผู้โดยสารชั้นธุรกิจ แล้วนำผลมาจัดอันดับทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้ดำเนินการช่วงเดือนสิงหาคม 2551 – พฤษภาคม 2552 โดยมีผู้เข้าร่วมให้คะแนนโหวตจากทั่วโลกทั้งหมดกว่า 8.6 ล้านคน ซึ่งผลการจัดอันดับท่าอากาศยานดีเด่นของโลกในปีนี้ ปรากฏว่า ทสภ. ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 16 ซึ่งเป็นอันดับที่ดีขึ้นจากปีที่แล้ว 21 อันดับ โดยปีที่แล้วได้อันดับที่ 37

ส่วนผลการจัดอันดับท่าอากาศยานดีเด่นของโลก โดย SKYTRAX ในปีนี้ อันดับ 1 ได้แก่ ท่าอากาศยานอินชอน อันดับ 2 ได้แก่ ท่าอากาศยานฮ่องกง

 

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เดลินิวส์