จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 

จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์

 

จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์
วันที่ 18 ธันวาคม 2553 – 9 มกราคม 2554
ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น.
ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม อ.ปักธงชัย จ.http://staff1.giggog.com/php/post_profile.php?Tab_Number=6นครราชสีมา
ค่าเข้าชม:
– ผู้ใหญ่: 75 บาท
– เด็ก: 50 บาทจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรม ” จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ ปี 2553″ ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2553 – 9 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. โดยจะเปิดฟาร์มให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมสัมพัสความความงามตามธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และวัฒนธรรมหมู่บ้านอีสาน พร้อมเปิดตวเทศกาลหนังอีสานครั้งแรกในเมืองไทย

ปีนี้ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ได้แบ่งพื้นที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมพัสบรรยากาศทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปถึง 4 จุด ได้แก่

จุดที่ 1 ทุ่งปอเทืองและสวนลอยฟ้า
จุดที่ 2 ทุ่งท่านตะวันและลานฟักทอง
จุดที่ 3 หมู่บ้านอีสานและหมู่บ้านศิลปิน
จุดที่ 4 สวนไม้ดอกเมืองหนาว และตลาดจิม ทอมป์สัน

ค่าบัตรเข้าชม ผู้ใหญ่ 75 บาท เด็ก 50 บาท
และมีบริการรถตู้จากพิธภัณฑ์จิม ทอมป์สัน ซอยเกษมสันต์ ถนนพระราม 1
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-762 2566, 085 660 7336, 044 373 116 หรือ www.jimthompsonfarm.com