How to ไข่ดาวน้ำด้วยเตาไมโครเวฟ 

 

ไข่ดาวน้ำ (Poached egg) ทำง่ายๆ ด้วยเตาไมโครเวฟ ใช้เวลาทำในเตาประมาณ 50 วินาที เท่านั้น ได้ไข่ดาวน้ำมาทาน เป็นไข่ที่ไม่มีไขมัน

 – ไข่ไก่
– ถ้วยกาแฟ และ จานรองกาแฟ ที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ หรือ เป็นถ้วยอื่นๆ

ใส่น้ำอุณหภูมิห้องไปในแก้วกาแฟประมาณครึ่งแก้ว

 

 

ตอกไข่ใส่ไปในถ้วยกาแฟที่ใส่น้ำไว้

 

 

เอาจานรองปิดถ้วยกาแฟ ไส่ไปในเตาไมโครเวฟ

 

 

ตั้งกำลังของเตาที่ 100% สำหรับเตา 800 วัตต์ ใช้เวลา 50 วินาที
ไข่จะสุกพอดี

 

 

เทน้ำออกจากถ้วย ไข่จะอยู่ที่ก้นถ้วย เทไข่ใส่จาน

 

 

ถ้าใช้ถ้วยแก้วทำไข่ดาวน้ำ จะได้รูปร่างออกมาคล้ายไข่ดาว

 

 

ไข่ดาวน้ำ

 

 

– ไข่จะออกมาตามรูปร่างภาชนะ
– การตั้งเวลาและกำลังของเตาไมโครเวฟ ขึ้นอยู่กับขนาดของไข่และกำลังของเตา เช่น เตา 800 วัตต์ จะใช้เวลาน้อยกว่าเตา 600 วัตต์ ต้องทดลอง
– ความสุกของไข่ต้องทดลองกับการตั้งเวลาเตา
– ไข่และน้ำต้องอยู่ที่อุณหภูมิห้อง

ไข่แดงสุกปานกลาง

 

 

ไข่ดาวน้ำด้วยไมโครเวฟนี้ ทำง่าย ใช้เวลาน้อยมาก
เหมาะสำหรับอาหารมื้อเช้าวันทำงาน