Tour de Thailand 

 

Tour de Thailand
วันที่ 8 – 31 ธันวาคม 2553
ระยะทางในการแข่งขันกว่า 2,300 กิโลเมตร เส้นทางเชียงใหม่ไปสิ้นสุดที่จังหวัดภูเก็ต

 Tour de Thailand กิจกรรมการปั่นจักรยานการกุศลนานาชาติประจำปีที่มีระยะทางไกลที่สุดในประเทศไทยโดยมีระยะทางในการแข่งขันกว่า 2,300 กิโลเมตร เส้นทางเชียงใหม่ไปสิ้นสุดที่จังหวัดภูเก็ต รวมเวลาทั้งสิ้น 27 วัน นอกเหนือจากการแข่งขันแล้วนักแข่งขันจะได้สัมผัสประสบการณ์อันน่าท้าทายและชมทัศนียภาพที่สวยงาม รวมไปถึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยมากกว่า 16 แห่ง ใน 16 จังหวัด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
กองส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 3495 – 8
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต โทรศัพท์ 0 7621 1036, 0 7621 2213
website : www.tourdethailand.com