Bangkok International Food Fair 

 

Bangkok International Food Fair
วันที่ 2-6 มีนาคม 2554
ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 กรุงเทพมหานคร โดยกองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอเชิญร่วมงานเทศกาลอาหารนานาชาติ (Bangkok International Food Fair) ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๔ ภายใต้แนวคิด “BKK International Food Fair: All time with Rich in Happiness“ หรือ “๓ ช่วงเวลาแห่งความสุข กับความอิ่มอร่อยหลากรูปแบบของครัวไทยสู่ครัวโลก”

โดยกำหนดจัดงาน จำนวน ๓ ครั้งๆละ ๕ วัน ใน ๓ พื้นที่ ได้แก่

1. ลาน Pace Paragon ศูนย์การค้าสยามพารากอน (ระว่างวันที่ ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๔)

2. อุทยานเบญจสิริ (ระว่างวันที่ ๑๖-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔)

และ3. ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิรด์ (ระว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม-๓ เมษายน ๒๕๕๔)

ภายในงานมีการการออกร้านอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ จากสถานทูต โรงแรมชั้นนำ และ ร้านอาหารชื่อดังในย่านต่างๆ ของกรุงเทพฯ รวมทั้งกิจกรรมประกวดและแข่งขันที่มีให้เลือกชมหลายรูปแบบ นิทรรศการตำนานอาหารไทย พลาดไม่ได้กับการสาธิตอาหารนานาชาติจากเชฟต้นตำรับ และกิจกรรมบันเทิงที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินได้ตลอดงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อกองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวโทรศัพท์ 02-2257613-5 ต่อ 208, 209 โทรศัพท์สายตรง 02-6235525

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 025429651 kunlawee