งานฤดูหนาวพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 2553 

 

งานฤดูหนาวพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 2553
วันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2553
ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (ค่ายพระรามหก) อ.ชะอำ

 พบกับ
– นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนิทรรศการพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
– การออกร้านของราชสกุล
– นิทรรศการบทละครพระราชนิพนธ์ฯ
– นิทรรศการแต่งกาย
– นิทรรศการเครื่องเสวย
– การแสดงวัฒนธรรมไทย

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โทร. 0 – 3250 – 8444-5 และ ททท.สำนักงานเพชรบุรี โทร. 0 3247 1005