ประเพณี บุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร 

ประเพณี บุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร
วันที่ 5-9 พฤษภาคม 2553
สถานที่ ณ สวนสาธารณพญาแถน และ เขตเทศบาลเมืองยโสธร

บุญบั้งไฟ เป็นหนึ่งในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสาน นิยมทำกันในเดือน 6 หรือเดือน 7 ซึ่งจะตกในราวเดือนพฤษภาคม อันเป็นช่วงฤดูฝนเข้าสู่การทำนา ตกกล้า หว่านไถ เพื่อเป็นการบูชาพญาแถน ขอให้ฝนตกก้องตามฤดูกาลเหมือนกับการแห่นางแมวของคนภาคกลาง

 บั้งไฟ

 

ตำนาน

 

คำอธิบายเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ รวมทั้งความคิดเห็นของคนทั่วไปมักกล่าวถึงความสำคัญของบุญบั้งไฟกับวิถี ชีวิตของคนอีสานในฐานะพิธีกรรมแห่งความสมบูรณ์ และมีความเกี่ยวเนื่องกับ ตำนาน นิทานปรัมปราพื้นบ้าน เช่น เรื่องเท้าผาแดง – นางไอ่ ตำนานรักสามเส้าของเท้าผาแดง นางไอ่และท้าวพังคีพญานาค ที่มีการแข่งขันจุดบั้งไฟเพื่อแย่งชิงนางไอ่ จนกลายเป็นสงครามสู้รบและมีอภินิหารเล่าลือกันมาหมาย เรื่องพญาคันคากหรือคางคกยกรบขอฝนจากแถนบนฟ้า พญาแถนรบแพ้พญาคันคากจึงยอมให้ฝนแก่โลกแต่มีข้อแม้ว่าหากพญาคันคากต้องการฝน เมื่อใดก็ให้บอกพญาแถนด้วยการจุดบั้งไฟขึ้นไปบนฟ้า หรืออีกตำนานที่เล่าว่าพระพรหมกับพญานาคเป็นเพื่อนรักกัน พระพรหมอยู่บนสวรรค์พญานาคอยู่ใต้บาดาล อยากจะรู้สารทุกข์สุขดิบกันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงตกลงกันว่า เมื่อใดที่พญานาคอยู่ดีมีสุขให้พญานาคจุดบั้งไฟไปบอกข่าวและพระพรหมจะส่งฝน ตกลงมาบนพื้นโลกเป็นการตอบรับพญานาค ดังที่ได้กล่าวมา วัตถุประสงค์หลักของบุญบั้งไฟ ก็คือ “การขอฝน” เชื่อกันว่าหากท้องถิ่นใดละเลยไม่จัดงานบุญบั้งไฟ ก็อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติแก่คนในชุมชน เว้นเสียแต่ต้องทำพิธีขอเลื่อนการจัดที่ศาลปู่ตา (ศาลผีบรรษพบุรุษหรือเทพารักษ์)ของหมู่บ้านเสียก่อน

ลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของพิธีบุญบั้งไฟอีสานในอดีตจน กระทั่งปัจจุบันคือ การละเล่นที่มักเต็มไปด้วยสื่อสัญลักษณ์ทางเพศและเพศสัมพันธ์ เช่น อวัยวะเพศชาย (บักแป้น, ขุนเพ็ด) อวัยวะเพศหญิงจำลอง ตุ๊กตาชาย – หญิง ในท่าร่วมเพศ ตุ๊กตารูปสัตว์ (โดยมากมักจะทำเป็นรูปลิง) ในท่าร่วมเพศ รวมทั้งการแสดงออกของผู้คนในขณะร่วมงานบุญบั้งไฟนั้น เห็นได้ชัดว่ามีความเชื่อในเรื่องฟ้าดินโดยที่ฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของเพศชาย ดินเป็นสัญลักษณ์ของเพศหญิง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฟ้าดินคือฝนที่โปรยปรายลงมาสู่ดินก่อให้เกิดความเจริญ เติบโตงอกงามของพืชพันธุ์ธัญญาหารแก่โลกมนุษย์ เพื่อเป็นการเตือนฟ้าดินมิให้ลืมหน้าที่ มนุษย์จึงใช้อุบายคือ การละเล่นเกี่ยวกับเพศมาเป็นส่วนประกอบในงานบุญบั้งไฟ ทั้งนี้รวมไปถึงการใช้คำเซิ้งที่ใช้ในการ “เซิ้งบั้งไฟ” ที่มักมีคำหยาบปะปนอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะเพศ ซึ่งจะพบในงานบุญบั้งไฟทุกแห่ง อย่างไรก็ตาม การแสดงออกในสัญลักษณ์เชิงเพศที่ปรากฎในงานบุญบั้งไฟดูเหมือนจะถูกจำกัดลง เมื่อเทศกาลงานประเพณีดังกล่าวได้ถูกเปิดตัวสู่การกลายเป็นประเพณีเพื่อตอบ สนองต่อการท่องเที่ยว

 

บั้งไฟ

 

นอกจากนี้ความน่าสนใจของเนื้อหาสาระของประเพณีบุญบั้งไฟ ยังอยู่ที่ภาพสะท้อนการผสมผสานระหว่างคติความเชื่อฝ่ายพุทธ กับแนวความคิดในแบบสังคมแบบพุทธกาล (ก่อนรับพุทธศาสนา) เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ แม้ว่าบุญบั้งไฟแต่เดิมอาจจะไม่ใช่ประเพณีในพระพุทธศาสนา แต่ทว่า ชาวไท – ลาว ได้ทำให้งานบุญนี้เลื่อนไหลเข้ามาอยู่ในบริบทของพุทธศาสนาอย่างชัดเจนมาก ขึ้น เช่น การเชิญมาร่วมงานก็ถือว่าเป็นการทำบุญ ตลอดจนมีตำนานที่เล่าถึงต้นกำเนิดของพิธีกรรมนี้ว่ามาจากการที่สาวกองค์ หนึ่งพุ่งคบเพลิงไปถวายพระเพลิงพระพุทธองค์เนื่องจากเข้าไม่ถึงที่ถวายพระ เพลิงศพ นอกจากนี้วัดยังเป็นแหล่งกลางของกิจกรรมในงานบุญ นับตั้งแต่การเตรียมบั้งไฟ ไปจนถึงการเล่นสนุก อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาแทรกเข้าไปเป็น ส่วนหนึ่งของบุญบั้งไฟหลายอย่างเช่น การบวชและการ “ฮดสงฆ์” หรืออภิเษกสมณศักดิ์ให้แก่พระภิกษุ เป็นต้น ดังที่ได้กล่าวมาว่าบุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่ทำกันทั้วไปในภาคอีสานปัจจุบัน

 

บั้งไฟ

 

ปัจจุบัน งานบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงราวกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยมีกิจกรรมหลักคือ บั้งไฟที่มีการประกวดประชัน บั้งไฟทั้งบั้งไฟขึ้นสูง บั้งไฟสวยงาม (บั้งเอ้หรือบั้งไฟประดับที่ไม่สามารถจุดได้จริง) บั้งไฟโบราณ นอกจากนี้ยังมีการประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ ประกวดธิดาบั้งไฟโก้ นักท่องเที่ยวสามารถชมขบวนแห่เหศักดิ์ ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม ขบวนแห่บั้งไฟโบราณ ตลอดขบวนแห่มีการเซิ้งของแต่ละคุ้มวัดที่ส่งบั้งไฟเข้าประกวด ทั้งนี้งานบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ได้รับการส่งเสริมได้รับการส่งเสริมในระดับที่มีการถ่ายทอดสดทางสถานี โทรทัศน์ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมมหรสพรื่นเริง เช่น เวทีคอนเสิร์ต หมอลำ การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และสินค้าทั้วไปบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร และโรงเรียนเทศบาล 1 และสวนสนุกในลักษณะงานวัด

 

ประเพณีบุญบั้งไฟ

 

กำหนดการจัดงาน

วันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2553
เวลา 09.00 – 24.00 น. – มหกรรมอาหาร และมหกรรมจำหน่ายสินค้า OTOP

วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
เวลา 14.00 น. – ประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ ณ กองอำนวยการ หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง
ยโสธร
เวลา 16.00 น. – ประกวดและโชว์บั้งไฟสวยงามตามแนวถนนแจ้งสนิท
จากหน้าศาลจังหวัดยโสธร ถึงตรงข้ามหน้าธนาคารออมสิน
เวลา 19.30 – 22.00 น. – ประกวดธิดาบั้งไฟโก้ ประจำปี 2552 ณ กองอำนวยการ
– ประกวดกองเชียร์ ตามแนวแจ้งสนิท

วันที่ 8 พฤษภาคม 2553
เวลา 07.00 น. – รถบั้งไฟสวยงามเตรียมพร้อมตามจุดที่กำหนดก่อนเริ่มขบวนแห่
เวลา 08.00 น. – ขบวนแห่ถ้วยรางวัลการประกวดและการแข่งขันประเภทต่างๆ
จากสำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร ไปยังกองอำนวยการจัดงาน
ถนนแจ้งสนิท หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร
– คณะกรรมการเจ้าหน้าที่เตรียมพิธีเปิด
เวลา 09.00 น. – ประธานในพิธีเปิดงานเดินทางมาถึงกองอำนวยการจัดงาน
– วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาพฤกษ์
– ประธานในพิธีเปิดงานขึ้นบนเวทีกองอำนวยการ
– ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบของที่ระลึกแด่ประธานในพิธี
จากนั้น ประธานในพิธีไปที่แท่นรับคำกล่าวรายงาน
– ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานการจัดงานต่อประธานในพิธี
– ประธานในพิธีกล่าวปิดและลั่นฆ้องชัยเปิดงาน จำนวน 3 ครั้ง
– วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
– เจ้าหน้าที่จุดพลุเสียงและบั้งไฟตะไล
เวลา 09.20 น. – ขบวนแห่มเหศักดิ์ ขบวนศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม
ขบวนแห่บั้งไฟโบราณ และขบวนอื่นๆ เคลื่อนขบวนผ่านหน้ากองอำนวยการ
(ประธานร่วมชมตามอัธยาศัย)
เวลา 12.00 น. – ประธานร่วมรับประทานอาหารกับคณะกรรมการจัดงานและแขกจาก
ประเทศญี่ปุ่น
เวลา 18.00 น. – เตรียมเข้าสู่บรรยากาศงานพาแลงแลกเปลี่นศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างไทย ญี่ปุ่น เวียดนาม และลาว
– คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้รับเชิญพร้อมกันที่บริเวณจัดงาน
พาแลง
เวลา 19.00 น. – ประธานในพิธีงานพาแลง เดินทางมาถึงบริเวณจัดงานพาแลง
เวลา 19.15 น. – ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
– พิธีกรเชิญประธานในพิธี มอบโล่เกียรติคุณให้ผู้สนับสนุน
การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2553
– นายยกเทศมนตรีเมืองชิชิบุ ประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม และลาว กล่าวแสดง
ความรู้สึก
– ร่วมรับประทานอาหาร ชมการแสดง
เวลา 22.00 น. – เสร็จสิ้นกิจกรรมงานพาแลง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2553

เวลา 06.00 น. – คณะบั้งไฟประเภทต่างๆ รายงานตัวต่อคณะกรรมการ
ณ เต็นท์ตรวจสอบบั้งไฟ
เวลา 08.00 น. – ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
จุดบั้งไฟเสี่ยงทาย และบั้งไฟปฐมฤกษ์
– เริ่มแข่งขันบั้งไฟแฟนซี และบั้งไฟขึ้นสูงตามสูจิบัตร
เวลา 15.30 น. – เตรียมพิธีมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ บั้งไฟสวยงามขบวน
แห่บั้งไฟโบราณ
การแข่งขันบั้งไฟขึ้นสูง บั้งไฟแฟนซีและการประกวดกองเชียร์
เวลา 16.30 น. – ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธีเดินทางมาถึงกองอำนวย
การจุบั้งไฟ
– พิธีกรเชิญประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันบั้งไฟประเภท
ต่างๆ
– ประธานในพิธี และผู้มีดกียรติถ่านภาพร่วมกับคณะบั้งไฟและคณะอื่นๆที่
ได้รับรางวัล
– เสร็จพิธี และกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2553

——————————————–

สอบถามรายละเอียด
TAT Call Center 1672
ททท. สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 0 4524 3770, 0 4525 0714