งานประเพณีปักธงชัย หนึ่งเดียวในโลก ของอำเภอนครไทย 

เชิญร่วมงานประเพณีปักธงชัย หนึ่งเดียวในโลก ของอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีปักธงชัย ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของอำเภอนครไทยประเพณีหนึ่ง ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2552 ณ บริเวณหน้าวัดกลาง เขาช้างล้วง และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก
สำหรับประเพณีปักธงชัย เป็นประเพณีเอกลักษณ์ของชาวนครไทย ซึ่งจัดขึ้นในช่วง วันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีที่สำคัญของชาวนครไทย อันเกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวีรกรรมของพ่อขุนบางกลางหาว ที่ได้รับชัยชนะจากการสู้รบกับศัตรู จึงนำผ้าคาดเอวของท่านผูกปลายไม้ ปักที่ยอดเขาช้างล้วงแสดงถึงชัยชนะ โดยชาวนครไทยมีความเชื่อว่า ถ้าปีใดไม่มีการนำธงขึ้นไปปักไว้บนยอดเขาช้างล้วง จะเกิดภัยพิบัติ หรือเกิดเหตุเภทภัยต่าง ๆ แก่ชาวบ้าน

 

 ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น พิธีบวงสรวงพ่อขุนบางกลางหาว, การประกวดขบวนแห่ฯ, การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์พ่อขุนบางกลางหาว, การประกวดธง, การแสดงพื้นบ้าน, การประกวดธิดาพ่อขุน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในขบวนแห่ธง เพื่อนำธงขึ้นไปปักบนเขาช้างล้วง โดยเชื่อกันว่าเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-252-742-3 หรือที่สำนักงานเทศบาลตำบลนครไทย ทุกวัน ในเวลาราชการ