งานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล ครั้งที่ 12 

 

งานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล ครั้งที่ 12 ประจําปี 2554
วันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2554
ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 จังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัด “งานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล ครั้งที่ 12 ประจําปี 2554” ขึ้น โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านจําหน่ายสินค้า อาหารทะเล อาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทะเล สินค้า OTOP ของชุมชน ชมการแสดงบนเวที การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมในแต่ละภาคจากสถาบันการศึกษา ต่าง ๆ การแสดงดนตรีของศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสงขลาและโรงเรียน /สถาบันการศึกษาอื่น ๆ การประกวดนางสาวสมิหลา กิจกรรมการแข่งขันประกอบอาหาร สาธิตการประกอบอาหาร และอื่น ๆ มากมาย พร้อมชมฟรี คอนเสิร์ต จากศิลปินดังมากมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลนครสงขลา โทร.+66 7431 1015, +66 7431 1387
ททท. สำนักงานหาดใหญ่ โทร.+66 7423 1055, +66 7423 8518